Nieuws uit Rome

Om even bij stil te staan:

Video’s met gebedsintenties van paus Franciscus

Mei 2016: vrouwen

Mariagebed uit een brief van de paus

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God, Maria, moeder van God, wij zoeken toevlucht onder uw bescherming. Richt uw ogen op ons in deze coronadagen. Troost hen die rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven op een manier die pijn doet. Sta dicht bij hen die bezorgd zijn om dierbaren die ziek zijn en die niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop hen die zich zorgen maken over de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.
Moeder van God, bid voor ons tot de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.
Bescherm de artsen, verpleegsters en vrijwilligers die zich in de frontlinie bevinden. Steun hun inzet en verleen hen edelmoedigheid en gezondheid. Wees hen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de pastors die proberen te helpen en te steunen.
Verlicht de geesten van mannen en vrouwen die onderzoek verrichten om dit virus te overwinnen.
Steun de regeringsleiders, opdat zij met wijsheid te hulp kunnen schieten wie niet over de eerste levensbehoeften beschikken; dat zij oplossingen bedenken die geïnspireerd zijn door inzicht en solidariteit.
Maria, Allerheiligste, geef dat het geld dat wordt besteed aan de productie en opslag van wapens kan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar het voorkomen van tragedies als deze.
Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze pandemie. Wij vertrouwen ons aan u toe. Amen.

Paus Franciscus