Levensverhaal

Wat wij willen

Wij willen in een aantal gesprekken met ouderen het leven zoals het gegaan is verhelderen en zoeken naar zin en betekenis ervan. We willen bereiken dat het gesprek recht doet aan het levensverhaal in zijn lastige en mooie kanten. Emoties, gevoelens van schaamte en vreugde mogen er zijn. Het project is geslaagd wanneer de verteller zich gekend voelt en ervaart dat zijn verhaal ertoe doet.

Wat wij doen

Vrijwilligers uit onze parochie bieden ouderen aan met hen in gesprek te gaan over hun leven.
De gesprekken worden door de vrijwilliger opgetekend om aan het eind in een boekwerkje, een levensverhaal, aan de verteller te overhandigen. Het boekwerk is uiterst persoonlijk. Het blijft eigendom van de verteller. Die bepaalt zelf of het wordt gelezen en door wie, zoals familie. Het levensverhaal kan een begin zijn voor communicatie met anderen. In de loop van de gesprekken zal de verteller daarin zelf een keuze kunnen maken.

Wilt u meedoen?

Vrijwilligers worden geselecteerd, getraind en gecoacht. Intervisie is een belangrijk element. Vrijwilligers kunnen meedoen voor één of meerdere levensverhalen.

Contactpersoon

Secretariaat
Telefoon: 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl
De werkgroep wordt geleid door Rob van Uden.

Flyer

In onderstaande flyer treft u meer informatie aan.

2019 OPM-FOLDER-LEVENSBOEK-B