Koren

St. Laurentiuskoor

Het St. Laurentiuskoor is een gemengd koor van ongeveer 30 leden.
Op de meeste zondagen én de feestdagen verzorgen de leden de zang, samen met de gemeenschap in de kerk. Met begeleiding van het fraaie koororgel (1910) en het monumentale Rütter-orgel (1882) probeert men een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken.
Het repertoire is uitgebreid en divers: missen en motetten van de oude polyfonie tot eigentijdse werken van Andriessen en Rutter.
Elke zondagsviering wordt getracht zo getrouw als mogelijk de liturgische richtlijnen van Vaticanum II te volgen in koor- en samenzang van vaste en wisselende gezangen.
Bij speciale gelegenheden wordt het koor begeleid door een instrumentaal ensemble.
Jaarlijks geeft het koor zijn medewerking aan het kerstconcert dat om het jaar in Dongen dan wel in de Basiliek in Oosterhout wordt gehouden.
Het koor staat onder leiding van Frans Bullens, kerkmusicus van de Parochie.
Repetities worden gehouden in de grote zaal van het parochiecentrum, op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Contactpersoon is Kees Sprangers: cam.sprangers@home.nl

Jeugdkoor ‘Stars’

Jeugdkoor ‘Stars’ bestaat uit jongeren vanaf groep 8 van de basisschool. Het is een klein gezelschap dat zich graag vocaal wil scholen en zingen een leuke hobby vindt. Het repertoire is zowel religieus als niet religieus, klassiek en algemeen populair. Het goed zingen en goed leren zingen is een belangrijk uitgangspunt van de ‘Stars’. Als ondersteuning zingen zij mee bij het kinderkoor en met het gemengd koor. Het ensemble staat onder leiding van de parochiemusicus Frans Bullens. Er wordt nog gezocht naar een zangcoach.
Wekelijks is de repetitie op dinsdag in het parochiecentrum, van 19.30 uur tot 20.15 uur.
Contactpersoon is Jasmijn Hendriks, jasmijnhendriks246@gmail.com

Kinderkoor ‘De Koepeltjes’

Kinderen die graag zingen kunnen terecht bij het kinderkoor ‘De Koepeltjes’. Vanaf 7 jaar zijn ze welkom! Net als de grote kinderen bij ‘Stars’ zingen deze kinderen ook een gemengd repertoire van liturgische, religieuze gezangen en andere liedjes uit het brede repertoire van Bannink tot musicals.
Ook het kinderkoor staat onder leiding van Frans Bullens. De repetitie is op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.25 uur in het parochiecentrum. Frans Bullens is ook de contactpersoon: f.bullens@hetnet.nl

Gregoriaans Koor Dongen

Het Gregoriaans Koor Dongen bestaat uit mannen die zich toeleggen op het zingen van de Gregoriaanse zang. Deze eeuwenoude zang klinkt in de St. Laurentiuskerk gemiddeld zo’n 6 keer per jaar in de zondagsviering van 10.30 uur. Telkens op twee vrijdagochtenden tussen 11.00 uur en 12.00 uur, voorafgaand aan de zondagsviering, wordt er gerepeteerd in het parochiecentrum. Het koor staat onder leiding van Frans Bullens.
Contactpersoon is de heer Ad de Jong: ad_dejong@hetnet.nl

Parochieel Gelegenheidskoor

Het Parochieel Gelegenheidskoor is een koor voor iedere gelegenheid in onze parochie. Graag werken we mee aan een mooi en waardig afscheid in de uitvaartvieringen, fleuren we een (gouden) huwelijksviering op met blijde gezangen en sinds de sluiting van de Hubertuskerk verzorgen we eenmaal in de maand de zaterdagavondviering (eerste zaterdag). We zijn ook present op de 80+ Kerst- en Paasviering. De viering van Allerzielen, waarin we alle overledenen van het afgelopen jaar herdenken, is voor ons koor een hoogtepunt. Hierin komen alle uitvaarten samen.
Voor al die vieringen midden in de week moeten de leden nogal wat vrije tijd hebben én dat hebben de meesten van ons. Velen genieten van hun pensioen.
Niet bij iedere viering zijn alle leden aanwezig, men is vrij om te komen. Meestal zijn er wel 20 á 25 zangers (m/v).
We repeteren om de 14 dagen op maandagmorgen vanaf 10.00 uur in de sacristie van de Laurentiuskerk. In november vieren we het Sint Ceciliafeest en in het voorjaar hebben we ons ‘koorreisje’.
Heb je zin om met ons mee te zingen? Graag! Neem dan contact op met onze contactpersoon of kom gewoon langs op maandagmorgen. Je bent van harte welkom!
Contactpersoon is Ine Brok, tel 0162-313875 of brokkoenen@ziggo.nl