Kerkbalans

Kerkbalans 2017

Ieder jaar start in januari de actie Kerkbalans. Door de werkgroep Kerkbalans en de werkgroep Wijkcontact is veel werk verzet. U ontvangt een dezer dagen de enveloppe van Kerkbalans in uw brievenbus.
Het wordt door de terug gelopen kerkbetrokkenheid steeds lastiger om voldoende gelden binnen te krijgen om de programma’s van de parochie te kunnen blijven aanbieden. Het bestuur probeert de kosten zoveel mogelijk te drukken, ook dankzij het vele werk dat door onze vrijwilligers wordt gedaan.
Het bestuur hoopt met uw gaven het werk te kunnen blijven doen.

Hartelijk dank hiervoor.

folder-Actie-Kerkbalans-Dongen-2017-verbindt