Kerk en School

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

Het jaarprogramma 2019-2020: Kerk&School 2019-2020 versie 19 juni 2019

Workshops 2019-2020

Het feest dat toch doorging

De kinderen van groep 3 van de Sint Janschool, Heilig Hartschool en Sint Agnes zijn in februari uitgenodigd om in de kerk een feest te komen vieren. In de kerk worden veel feesten gevierd en Jezus is de gastheer. Iedereen is welkom: de kinderen, maar ook speciale gasten zijn uitgenodigd. Die gasten hebben zich aan de kinderen voorgesteld. En terwijl zij nog even naar een afspraak gingen, hebben de kinderen samen voorbereidingen getroffen voor het feest: place-mats gemaakt en een lied ingestudeerd. Toen alles klaar was, kwamen de officiële gasten vertellen dat ze toch niet konden komen feesten! Wat nu…? De leerlingen hebben toen de werkers in de kerk gevraagd. Samen hebben ze een wafel versierd en lekker opgepeuzeld. Er was zelfs limonade! En ook de zwerver, die toevallig even warmte zocht in de kerk, mocht mee feesten. De kinderen hebben ervaren dat ‘niemand buitensluiten’ en ‘iedereen hoort erbij’ hier werkelijk gebeurde. Van dit feest staat een vergelijkbaar verhaal in de Bijbel: ‘Het feest dat toch doorging’. Het verhaal is nog steeds actueel!

Winnen en verliezen

In januari hebben de leerlingen van groep 6 van Achterberg, Heilig Hart, Vlinderboom, Noorderpoort en Sint Janschool deelgenomen aan de workshop ‘Winnen en verliezen’. Op school hebben de leerlingen stukken karton gekleurd.
Tijdens de workshop in de klas hebben we de resultaten objectief bekeken: alle kleurplaten zijn uniek. Daarna is er geluisterd naar het bijbelverhaal ‘De werkers in de wijngaard’. Daarin leert Jezus zijn vrienden dat hij goed is voor iedereen. Iedereen krijgt dezelfde beloning, of hij nu een dag of een paar uur heeft gewerkt. Allemaal samen hebben zij er namelijk voor gezorgd dat het werk in de wijngaard af is. Daarbij was ieders inzet nodig!
In een gesprek heeft de groep zijn mening over het verhaal gegeven. In het dagelijks leven zijn er voorbeelden aangehaald, waarbij de leerlingen zelf ervaren hebben dat er op school en thuis ook eenzelfde beloning is voor inzet.
Daarna gingen ze zelf aan de slag en moesten de leerlingen samen van de gekleurde stukken een puzzel maken. Was er verband tussen het bijbelverhaal en de groepsopdracht?

 

Opa en Oma
In november kwamen de leerlingen van groep 5 van basisschool Achterberg, Heilig Hart en Sint Agnes naar het Parochiecentrum voor de workshop ‘Opa en Oma’. Die spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Elk kind lijkt op zijn ouders en grootouders. Herkennen zij in zichzelf ook iets van hen? Heel enthousiast is daarover verteld. Maar op wie lijken de eerste mensen? Daarover is duizenden jaren geleden door mensen een eigen verhaal ontstaan, dat steeds wordt doorverteld en dat in de Bijbel staat. De eerste mensen zijn uit klei gemaakt en God vond dat de mens goed was.
Naar aanleiding van dat verhaal mochten de kinderen hun opa of oma uit klei boetseren. Zij hebben geprobeerd uit te beelden hoe ze op opa of oma lijken. Wat was dat een uitdaging!

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School