Katholiek onderwijs

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

Workshops 2018

Buitenwandeling

De natuur in een mandje.

 

De leerlingen van groep 3 van Achterberg, Vlinderboom en Agnes hebben zich verwonderd tijdens hun wandeling in de natuur. De begeleider liet een mooi plantje zien en heeft besproken hoe dat begon bij een zaadje. Een bijzonder proces!
De kinderen hebben daarna bijzondere voorwerpen uit de natuur verzameld in een mandje. Zij vertelden elkaar wat zij er zo bijzonder aan vonden.
Tenslotte werd het bijbelverhaal verteld van de bloemen en de vogels in het veld, die mooier zijn dan een koning.

 

 

Meditatie

Meditatie in de Laurentiuskerk.

Groep 6 van basisschool Heilig Hart kwam 28 mei naar de Laurentiuskerk voor de workshop ‘Meditatie’. We hebben nagedacht over 3 vormen van contact:
• Met wie of met wat kun je contact maken en hoe doe je dat? Die personen of dingen zijn zichtbaar.
• Kun je ook contact maken met iets wat je niet ziet? We hebben onder andere gesproken over engelen.
• Tenslotte werd de vraag gesteld of je ook contact kunt maken met jezelf! Om zo goed mogelijk contact te kunnen maken met jezelf kun je het heel stil maken in jezelf: mediteren. Samen hebben we ervaren dat je dan soms bijzondere dingen voelt. Die zou je uit kunnen spreken in een gebedje. Na de meditatie merk je dat je even uitgerust bent en nieuwe energie hebt opgedaan om verder te gaan.

 

Schoolverlatersviering

Een boom met kaartjes van schoolverlaters.

De groepen 8 van alle rooms katholieke basisscholen van Dongen kwamen vrijdag 8 juni samen in de Laurentiuskerk voor de Schoolverlatersviering. Er werd nagedacht over afscheid nemen, elkaar herinneren, elkaar helpen om op je best te zijn, om verder te kunnen gaan en je goed te voelen.
De leerlingen hebben genoten van muziek van de Cambreurband, van eigen foto’s en van elkaars optreden. Na een actieve werkvorm hebben de kinderen een eigen kaartje gemaakt. Daarop schreven ze wat ze spannend vonden voor het komende schooljaar. Na een gesprekje met een ander kind schreef die achter op het kaartje een goede wens als steun voor dat nieuwe jaar. Alle kaartjes zijn tijdens de viering in een echte boom gehangen, die de kinderen samen in de tuin van de kerk hebben geplant.

Palmpaasviering met de kleuters

Woensdag 14 maart is bij de kleuters van de H. Hartschool en de Vlinderboom het verhaal verteld van Palmpasen aan de hand van het boek: ‘Op weg naar Pasen’ van J. Godfrey. In dat prentenboek volgt een jongen, Ben geheten, Jezus op weg naar Jerusalem om het Paasfeest te vieren. Maar in die stad wordt Jezus na het Laatste Avondmaal met zijn vrienden gevangen genomen. Ben blijft nieuwsgierig naar wat er verder met Jezus gebeurt en ziet ook dat Hij de volgende dag wordt gekruisigd en wordt begraven in de tuin van Jozef. Op Paaszondag ziet hij vriendinnen bij het graf van Jezus. Zij krijgen bezoek van een engel die zegt, dat Jezus weer leeft. Iedereen is blij en ze vertellen het in de stad. Als Ben na het Paasfeest weer terug loopt naar zijn eigen dorp hoort hij vrienden van Jezus praten over wat er de afgelopen week gebeurd is in de stad. De vrienden worden ingehaald door een andere wandelaar. Als zij aankomen bij hun huis nodigen zij de vreemde man uit voor het eten. Aan het breken van het brood en het verdelen van de wijn herkennen zij Jezus. Ja, Jezus leeft!
De kleuters hebben daarna Palmpaasstokken gemaakt: een kruis met broodhaan, palmtakje, eitjes fruit en iets lekkers; 5 symbolen die met het verhaal van Ben te maken hebben. Op donderdag 22 maart zijn ze met de stokken naar de kerk gekomen. De kleuters kregen een palmtakje in de hand en liepen in processie achter pastor Joost door de kerk. De pastor heeft met de kinderen nog even teruggekeken naar het verhaal van Ben. Daarna mochten de groepen op het altaar een paasliedje of -versje voordragen van het nieuwe leven van de lente.
De palmpaasstokken en de kinderen zijn gewijd en pastor Joost heeft afgesloten met een gebedje.
De kleuters zijn in processie naar buiten gegaan om de stokken te brengen naar mensen die daar erg blij mee waren.

 

 

Bezoek aan Peerke Donders

Op 21 en 22 februari en 1 maart zijn de groepen 7 van de basisscholen Achterberg, Vlinderboom, Noorderpoort en H. Hart op bezoek geweest bij het Museum van Peerke Donders in Tilburg: het museum van Naastenliefde. Ze hebben daar kennis gemaakt met het leven van Peerke als missionaris in Suriname. Ze hebben naar een video gekeken, waarin zijn jeugd in Tilburg en omstreken werd verteld. In de film werd ook gereisd naar Suriname en de plaats Batavia. Peerke werkte daar bij de melaatsen. Hij is daar een held: de Vader van de melaatsen!
Op het terrein van het museum staat het huisje waar Peerke is opgegroeid. Er is ook een bezoek gebracht aan het kerkje, dat daar nagebouwd is van het kerkje in Batavia.
In het park staat de Kruisweg uitgebeeld en omdat Jezus het grote voorbeeld voor Peerke was, zijn we met de kinderen langs de staties gelopen. Zij beelden het lijdensverhaal van Jezus uit en dat verhaal past in de Veertigdagentijd.
De kinderen hebben ervaren dat Peerke, net als Jezus, zijn hele leven gewerkt heeft voor de kwetsbare mensen in de samenleving: een daad van naastenliefde!

Winnen of verliezen

De groepen 5 van de katholieke basisscholen van Dongen zijn op 22 en 25 januari uitgenodigd in het parochiecentrum voor de workshop ‘Winnen of verliezen’. Op school hebben de leerlingen stukken karton gekleurd.
Tijdens de workshop in het parochiecentrum hebben we de resultaten objectief bekeken: alle kleurplaten zijn uniek. Daarna is er geluisterd naar het Bijbelverhaal ‘De werkers in de wijngaard’. Daarin leert Jezus zijn vrienden dat hij goed is voor iedereen. Iedereen krijgt dezelfde beloning, of hij nu een dag of een paar uur heeft gewerkt. Allemaal samen hebben zij er namelijk voor gezorgd dat de hele druivenoogst binnen is. Daarbij was ieders inzet nodig!
In een gesprek heeft de groep zijn mening over het verhaal gegeven. In het dagelijks leven zijn er voorbeelden aangehaald, waarbij de leerlingen zelf ervaren hebben dat er op school en thuis ook eenzelfde beloning is voor meer of minder inzet: bij groepsopdrachten, bij beloning van een rapport en bij g-team toernooien. Het gaat niet zo zeer om winnen, maar om samen een resultaat te bereiken en daar plezier aan te beleven.
Toen gingen ze zelf aan de slag en moesten ze samen van de gekleurde stukken een puzzel maken. Na moeizaam en soms begeleid overleg stond de puzzel in elkaar. Was er verband tussen het Bijbelverhaal en de groepsopdracht?

 

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School