Kerk en School

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

Het jaarprogramma 2019-2020: Kerk&School 2019-2020 versie 19 juni 2019

Workshops 2019-2020

Kerk en school: Vriendschap

Op maandag 16 en dinsdag 17 september zijn leerlingen van groep 4 van de basisscholen De Vlinderboom, Heilig Hart en Sint Jan op bezoek geweest in het bos bij De Hannebroeck in Oosterhout. Onder het thema ‘Vriendschap’ hebben we met de kinderen gesproken over hun vriendschapservaringen op school. In de Bijbel staat ook een verhaal over vriendschap: Jezus op de berg (Markus 9). Jezus beklimt met zijn vrienden een berg en op de top bouwen ze tenten om nog even gezellig bij elkaar te zijn, voordat Jezus terug gaat naar Jeruzalem.
Na dit verhaal hebben de kinderen de opdracht gekregen om in kleine groepjes in overleg met elkaar tenten te gaan bouwen van takken en lappen. En ze vonden het geweldig om te doen. Ze hebben het vriendschappelijk en enthousiast aangepakt: ze hadden aandacht voor elkaar en plezier in het samenwerken. We hebben de workshop afgesloten met een gezamenlijk gezongen lied.

Workshops 2018-2019

Terugblik schoolverlatersviering

Op 12 juni gingen alle schoolverlaters van groep 8 naar de koepelkerk. Daar speelde een bandje. Alle kinderen uit de groepen moesten met een liedje van hun musical optreden. Dat was wel leuk en gezellig. De volgorde werkte goed! Toen de groepen opliepen, ging dat gelukkig met een beetje tempo.
Tussendoor moesten de kinderen een spel doen, daarna moesten ze op een gekleurd briefje schrijven wat ze spannend vonden voor de middelbare school. Als ze daar mee klaar waren, moesten ze met iemand die een andere kleur briefje had, praten en op de achterkant van het briefje tips opschrijven voor de middelbare school. Als je klaar was moest je dat briefje bij iemand inleveren die het in de boom hing. Die boom staat nu buiten zodat anderen hem kunnen zien.
Na al dat gedoe met die briefjes gingen de groepen die nog NIET hadden opgetreden dus WEL optreden. Gelukkig gingen al die optredens goed!☺ En als het goed is, heeft iedereen zijn best gedaan.
Doei doei!!!☺☻♥

Sven en Eva

 

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School