Kerk en School

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

De werkgroep Kerk en School zal zich de komende periode buigen over mogelijkheden en/of activiteiten in verband met alle maatregelen wegens Corona. Voor de werkgroepleden zijn de regels en beperkingen niet altijd duidelijk en wij zien ze steeds veranderen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een opzet tot mogelijke activiteiten rondom cathechese.

De mogelijke activiteiten van de werkgroep Kerk en School 2020 – 2021 vindt u in: Kerk&School 2020-2021 versie2 van 3 september 2020

Workshops 2019-2020

Meditatie

Groep 5 van de Vlinderboom was op 6 maart in het Parochiecentrum voor de workshop meditatie. In de kerk mediteren we om over onszelf na te denken. Voor mediteren is het woord ‘contact’ erg belangrijk. Met de leerlingen hebben we drie vormen van contact besproken: contact met de zichtbare wereld, met de onzichtbare wereld (engelen, geesten, gestorven dieren) en contact met jezelf. Om contact te maken met jezelf moet je proberen heel stil te worden, te mediteren. Dat hebben we met een oefening proberen te ervaren. De oefening geeft rust, het voelt fijn, je doet energie op om verder te gaan met de dag, om Jezus iets van jezelf te vertellen of misschien om iets te vragen. Mediteren kun je altijd gebruiken, thuis, op school en ook in de kerk. Dezelfde workshop met groep 5 van de Sint Jan op 13 maart is afgelast vanwege het coronavirus. Omdat alle scholen en kerkgebouwen gesloten zijn, konden de workshops ‘Zingen op je adem’ op 19 maart, ’Bezoek aan Peerke in Tilburg’ op 23 maart en ‘Palmpasen’ op 2 april niet doorgaan.

Het feest dat toch doorging

De kinderen van groep 3 van de Sint Janschool, Heilig Hartschool en Sint Agnes zijn in februari uitgenodigd om in de kerk een feest te komen vieren. In de kerk worden veel feesten gevierd en Jezus is de gastheer. Iedereen is welkom: de kinderen, maar ook speciale gasten zijn uitgenodigd. Die gasten hebben zich aan de kinderen voorgesteld. En terwijl zij nog even naar een afspraak gingen, hebben de kinderen samen voorbereidingen getroffen voor het feest: place-mats gemaakt en een lied ingestudeerd. Toen alles klaar was, kwamen de officiële gasten vertellen dat ze toch niet konden komen feesten! Wat nu…? De leerlingen hebben toen de werkers in de kerk gevraagd. Samen hebben ze een wafel versierd en lekker opgepeuzeld. Er was zelfs limonade! En ook de zwerver, die toevallig even warmte zocht in de kerk, mocht mee feesten. De kinderen hebben ervaren dat ‘niemand buitensluiten’ en ‘iedereen hoort erbij’ hier werkelijk gebeurde. Van dit feest staat een vergelijkbaar verhaal in de Bijbel: ‘Het feest dat toch doorging’. Het verhaal is nog steeds actueel!

Winnen en verliezen

In januari hebben de leerlingen van groep 6 van Achterberg, Heilig Hart, Vlinderboom, Noorderpoort en Sint Janschool deelgenomen aan de workshop ‘Winnen en verliezen’. Op school hebben de leerlingen stukken karton gekleurd.
Tijdens de workshop in de klas hebben we de resultaten objectief bekeken: alle kleurplaten zijn uniek. Daarna is er geluisterd naar het bijbelverhaal ‘De werkers in de wijngaard’. Daarin leert Jezus zijn vrienden dat hij goed is voor iedereen. Iedereen krijgt dezelfde beloning, of hij nu een dag of een paar uur heeft gewerkt. Allemaal samen hebben zij er namelijk voor gezorgd dat het werk in de wijngaard af is. Daarbij was ieders inzet nodig!
In een gesprek heeft de groep zijn mening over het verhaal gegeven. In het dagelijks leven zijn er voorbeelden aangehaald, waarbij de leerlingen zelf ervaren hebben dat er op school en thuis ook eenzelfde beloning is voor inzet.
Daarna gingen ze zelf aan de slag en moesten de leerlingen samen van de gekleurde stukken een puzzel maken. Was er verband tussen het bijbelverhaal en de groepsopdracht?

 

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School