Kerk en School

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

Het jaarprogramma 2019-2020: Kerk&School 2019-2020 versie 19 juni 2019

Workshops 2019-2020

 

Opa en Oma
In november kwamen de leerlingen van groep 5 van basisschool Achterberg, Heilig Hart en Sint Agnes naar het Parochiecentrum voor de workshop ‘Opa en Oma’. Die spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Elk kind lijkt op zijn ouders en grootouders. Herkennen zij in zichzelf ook iets van hen? Heel enthousiast is daarover verteld. Maar op wie lijken de eerste mensen? Daarover is duizenden jaren geleden door mensen een eigen verhaal ontstaan, dat steeds wordt doorverteld en dat in de Bijbel staat. De eerste mensen zijn uit klei gemaakt en God vond dat de mens goed was.
Naar aanleiding van dat verhaal mochten de kinderen hun opa of oma uit klei boetseren. Zij hebben geprobeerd uit te beelden hoe ze op opa of oma lijken. Wat was dat een uitdaging!

Kinderboekenweek: ‘Reis mee’
Op vier dagen in oktober zijn de leerlingen van groep 6/7/8 van de Sint Janschool, van Achterberg, Heilig Hartschool en De Vlinderboom op bezoek geweest in het Parochiecentrum. We spraken met leerlingen over allerlei activiteiten die zij op school deden tijdens de Kinderboekenweek met als thema: ‘Reis mee’.
De kinderen hebben hun naam midden op een papier geschreven met daar om heen alles wat voor hen belangrijk is, waar ze van houden, wat ze nooit willen missen en wat echt bij hen hoort. Vervolgens werden ze aan het denken gezet: Soms kiezen mensen er niet voor om te gaan reizen, maar moeten ze reizen. Waarom? Wat en wie laat je dan achter, wat neem je mee, waar kun je naartoe, waarmee wil je geholpen worden?
We hebben gekeken naar een filmpje van Vluchtelingenwerk Nederland over een jongen die samen met zijn vader uit Syrië vluchtte en zijn moeder en broertjes achter moest laten.
Ook Nederlanders hebben wel eens moeten vluchten voor oorlog of voor het water.
Het is fijn als je als vluchteling geholpen wordt. Wat zou jij dan kunnen doen? Het waren workshops waaraan de leerlingen intens hebben deelgenomen.

Boerderijbezoek: ‘Verwonderen’
In de laatste week van oktober zijn de kleuters van de Heilig Hartschool, De Vlinderboom, de Sint Janschool, Sint Agnes en de Noorderpoort op bezoek geweest bij koeien- en geitenboeren.
Zij hebben genoten van de dieren. En het was heel bijzonder, dat koeien gras, brokjes en graan eten en daar melk van kunnen maken. Geiten eten gras en brokjes en kunnen daar ook melk van maken. Dat is wel een wonder!
Daarna is op een eenvoudige manier het scheppingsverhaal verteld.

Kerk en school: Vriendschap

Op maandag 16 en dinsdag 17 september zijn leerlingen van groep 4 van de basisscholen De Vlinderboom, Heilig Hart en Sint Jan op bezoek geweest in het bos bij De Hannebroeck in Oosterhout. Onder het thema ‘Vriendschap’ hebben we met de kinderen gesproken over hun vriendschapservaringen op school. In de Bijbel staat ook een verhaal over vriendschap: Jezus op de berg (Markus 9). Jezus beklimt met zijn vrienden een berg en op de top bouwen ze tenten om nog even gezellig bij elkaar te zijn, voordat Jezus terug gaat naar Jeruzalem.
Na dit verhaal hebben de kinderen de opdracht gekregen om in kleine groepjes in overleg met elkaar tenten te gaan bouwen van takken en lappen. En ze vonden het geweldig om te doen. Ze hebben het vriendschappelijk en enthousiast aangepakt: ze hadden aandacht voor elkaar en plezier in het samenwerken. We hebben de workshop afgesloten met een gezamenlijk gezongen lied.

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School