Katholiek onderwijs

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

Het jaarprogramma 2018-2019 Kerk&School 2018-2019 versie 5 juni 2018

Workshops 2018

Buitenwandeling

De natuur in een mandje.

 

De leerlingen van groep 3 van Achterberg, Vlinderboom en Agnes hebben zich verwonderd tijdens hun wandeling in de natuur. De begeleider liet een mooi plantje zien en heeft besproken hoe dat begon bij een zaadje. Een bijzonder proces!
De kinderen hebben daarna bijzondere voorwerpen uit de natuur verzameld in een mandje. Zij vertelden elkaar wat zij er zo bijzonder aan vonden.
Tenslotte werd het bijbelverhaal verteld van de bloemen en de vogels in het veld, die mooier zijn dan een koning.

 

 

 

Schoolverlatersviering

Een boom met kaartjes van schoolverlaters.

De groepen 8 van alle rooms katholieke basisscholen van Dongen kwamen vrijdag 8 juni samen in de Laurentiuskerk voor de Schoolverlatersviering. Er werd nagedacht over afscheid nemen, elkaar herinneren, elkaar helpen om op je best te zijn, om verder te kunnen gaan en je goed te voelen.
De leerlingen hebben genoten van muziek van de Cambreurband, van eigen foto’s en van elkaars optreden. Na een actieve werkvorm hebben de kinderen een eigen kaartje gemaakt. Daarop schreven ze wat ze spannend vonden voor het komende schooljaar. Na een gesprekje met een ander kind schreef die achter op het kaartje een goede wens als steun voor dat nieuwe jaar. Alle kaartjes zijn tijdens de viering in een echte boom gehangen, die de kinderen samen in de tuin van de kerk hebben geplant.

 

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School