Kerk en School

Kerk en School

De parochiële werkgroep Kerk en School is werkzaam in Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot.
De werkgroep is actief op het gebied van catechese en richt zich daarbij op de katholieke basisscholen. Zij wil een verbinding tot stand brengen tussen algemene catechese en de Sacramentencatechese aan de ene kant en de catechese op de katholieke scholen aan de andere kant.
De leden zetten zich in voor de ontwikkeling van de workshops en de voorbereidende werkzaamheden. Voor zover mogelijk voeren zij de workshops ook zelf uit. Voor elk leerjaar worden er verschillende workshops aangeboden en is de woordkeuze en uitvoering afgestemd op de belevingswereld van het kind. Een extra reden om elk jaar een contactmoment te hebben is, dat de pastor/kerk iets vertrouwds gaat worden in het dagelijks leven.
De werkgroep ontwikkelt de projecten op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de scholen. Het programma wordt jaarlijks aangepast.
De pastor heeft contact met de directie van de scholen.

De werkgroep Kerk en School zal zich de komende periode buigen over mogelijkheden en/of activiteiten in verband met alle maatregelen wegens Corona. Voor de werkgroepleden zijn de regels en beperkingen niet altijd duidelijk en wij zien ze steeds veranderen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een opzet tot mogelijke activiteiten rondom cathechese.

De mogelijke activiteiten van de werkgroep Kerk en School 2020 – 2021 vindt u in: Kerk&School 2020-2021 versie2 van 3 september 2020

Workshops 2020 – 2021

Geschiedenis, samen beleven

Op 9 oktober kwamen de leerlingen van groep 8 van de Noorderpoort en de Sint Janschool naar het Parochiecentrum voor een workshop in het thema van de Kinderboekenweek.
Het volgende verhaal is op de oude manier in de kring verteld en uitgebeeld: in de Bijbel staat het verhaal van het joodse volk, dat in hongersnood verkeerde. Noodgedwongen vertrokken de Joden naar Egypte. Na jaren wilden ze weer terug naar hun eigen land, maar dat mocht niet meer. En toen… . Samen verwonderden we ons erover en zochten wat voor ons het mooiste en het belangrijkste was. Tot slot ging ieder op zijn eigen manier creatief aan de slag met het verhaal.

Werkgroep Kerk en School zoekt denkers en doeners

Dank zij de overweldigende deelname van kinderen van de katholieke basisscholen van Rijen, Hulten, Molenschot, Dongen en Klein Dongen-Vaart zijn wij op zoek naar denkers en doeners. Denkers voor het ontwikkelen van nieuwe workshops en doeners voor hulp bij die workshops in de kerk, bij bezoek aan de boerderij en tijdens de spirituele buitenwandeling.
Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij pastor Joost de Bont.
e-mail: jdebont@parochiedongen.nl of tel: 06 536 782 00

Werkgroep Kerk en School