Jubilarissen

Jubilarissen

Op 1 november vierden we het feest van Allerheiligen. Dat is een feest waarin het draait om gemeenschap. Logischerwijs is er altijd bijzondere aandacht geweest voor de geloofshelden: Mensen die in moeilijke tijden de weg wijzen; mensen die bijzondere aandacht hebben voor de armen, of zieken; of voor mensen die geloof en kerk een nieuwe impuls weten te geven.
In de eerste decennia van de kerk werd heiligheid echter gezien als de roeping van elk kerklid. Iedere gedoopte is geroepen om heilig te zijn; om een bijdrage te leveren aan de geloofsgemeenschap en aan de omringende wereld. In onze parochies zijn er veel van deze heiligen. Gelovigen die hun handen uit de mouwen steken en een bijdrage leveren aan ons kerk zijn. Dat gebeurt echt door heel veel mensen. Vrijwilligers die al zo lang hun inzet tonen, geven blijk van het vertrouwen dat ze in God en hun werkomgeving hebben.
Dank vrijwilligers, en met name de jubilarissen, voor jullie inzet.

Pastoraal team

40 jaar
Dhr. Kees van Leijsen
Dhr. Frans Bullens
Mevr. Emmy van Assche
Mevr. M. den Boer
Mevr. Antoinette Dankers
Mevr. Leny van de Gevel
Mevr. A. Graumans
Mevr. Gonny Hamelinck
Mevr. Annie van Riel
Mevr. Corrie Rombouts
Dhr. Henk Vermetten

25 jaar
Mevr. Ans Jacobs
Mevr. Thérèse van der Wee
Dhr. Leo van der Maas
Mevr. T. Biemans
Mevr. Diana Immers
Mevr. Brigitte Laurijsen
Mevr. José de Wit

12 1/2 jaar
Dhr. Bernard Broeders
Dhr. Toon Kimenai
Mevr. Nelly Jansen
Mevr. Marleen Reinhard
Dhr. Pim van Rooij
Dhr. Wim van Gorkum
Mevr. Ans Fessl
Dhr. Q. Jackson
Mevr. Ria van Rooij