Jubilarissen

Dank aan onze vrijwilligers!

Onze parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart is een gemeenschap waar veel mensen zich echt thuis voelen. Samen Kerk zijn geeft een intens gevoel van verbondenheid. Verbondenheid met elkaar, maar ook verbondenheid met die unieke mens: Jezus van Nazareth. Eeuwen geleden heeft hij een beweging in gang gezet die is uitgegroeid tot een wereldwijde familie van Christenen.
En wat er ook gebeurt in de kerk, hoe menselijk zij ook is, een gemeenschap van vallen en opstaan, van falen en presteren, de geest van Jezus Christus is zo krachtig dat steeds weer opnieuw het beste in mensen naar boven kan komen.
In geen enkele organisatie zetten zoveel mensen zich onbaatzuchtig in als bij de Kerk. Dat komt omdat er méér is dan alleen menselijke verhoudingen. De geest van Jezus brengt ondanks alle veranderingen van deze tijd steeds weer een enthousiaste groep mensen bij elkaar om zijn Blijde Boodschap gestalte te geven. Het pastoraal team is ontzettend dankbaar dat het te midden van die gemeenschap mag leven en werken. Maar ons team is zo klein en het is onmogelijk om al het werk dat gedaan moet worden zelf te verzetten. De vele vrijwilligers van de parochie zijn dan ook onmisbaar. Zij nemen taken op zich en vervullen verantwoordelijkheden, die het mogelijk maken dat de parochie een gemeenschap is waar enthousiasme van uitstraalt. Een gemeenschap waar het goed is om te zijn, waar mensen van alle leeftijden welkom zijn om samen het wonder van het leven in tijd en eeuwigheid te overwegen en te beleven. De vele vrijwilligers die onze parochie dag in dag uit dragen, zijn we daarom ontzettend dankbaar. Misschien wordt die dankbaarheid door het jaar heen weleens te weinig uitgesproken naar elkaar toe, maar eens per jaar willen we dat wel heel duidelijk en zichtbaar doen. Daarom hebben we in onze parochie de goede gewoonte om elk jaar de jubilarissen van onze groep vrijwilligers extra te bedanken met een bescheiden attentie. Het is een klein gebaar vanuit de parochie naar de vrijwillige medewerkers toe. Maar tegelijkertijd is dit gebaar ook heel rijk, omdat deze waardering ook de beloning is voor al het werk dat wordt verricht. Het pastoraal team hoopt ook in de toekomst te mogen rekenen op de inzet van velen. De parochie heeft jullie nodig.
Nogmaals: heel veel dank!

Het pastoraal team van parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

50-jarig jubileum
Nico Doremalen
Jet Panis

Jet Panis

40 jarig jubileum
Kees Sprangers
Paula van Rooden

Kees Sprangers

Paula van Rooden

25 jarig jubileum
Karin Asselman
Martin Maas
Nelleke Smans
Jan Smans
Ria van Zon
Hr. Van de Broek
Annemiek Emmers
Mevr. In ‘t Groen

121/2 jarig jubileum
Thecla Cornelissen
Mevr. Schellekens
Mevr. Klaassen
Mevr. De Leeuw
Jos Hultermans
Lenie Molendijk
Ria Willemse

Lenie Molendijk

Ria Willemse