Jan Voeten

jan_voeten

 

 

Pastor Jan Voeten is met pensioen.
Op 14 juni heeft hij afscheid genomen van de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en van de Parochie Heilige Geest in Rijen

 

Pastor Jan Voeten neemt afscheid

‘Er is behoefte aan verandering’

NIEUWE OGEN
‘Ik heb acht jaar lang in dit samenwerkingsverband gewerkt en na deze periode besef ik nu dat het tijd wordt voor nieuwe mensen. Ik ben ervan overtuigd dat er behoefte is aan verandering, dat is goed voor iedereen. Af en toe is het tijd om ramen en deuren eens flink open te gooien en mijn afscheid is een mooie aanleiding om dat te doen. Zij die achterblijven kunnen zich beraden over waaraan behoefte bestaat, maar ook reflecteren en zoeken naar een persoonlijkheid met nieuwe troeven in huis, die het pastorale team kan komen versterken. Iemand die met nieuwe ogen kijkt naar de beide gemeenschappen en die verder begeleidt in een tijd waarin kerkbeleving allang niet meer gaat om kwantiteit, maar om kwaliteit’.

PASTORAAL WERKER EN PRIESTER
Jan Voeten werd in Roosendaal geboren en is sinds 1986 priester van het bisdom Breda. Na zijn Theologiestudie aan de Universiteit van Nijmegen ging hij werken als districtscatecheet. ‘Van 1977 tot 1986 heb ik gewerkt als pastoraal werker. In Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen begon ik als lector in een kleine parochie. Toen daar de secretaris/penningmeester plotseling overleed heb ik het secretariaat op mij genomen en maakte ik deel uit van de avondwakegroep. In die periode rijpte het idee om priester te worden. Na mijn priesterwijding ben ik steeds werkzaam geweest in het parochiepastoraat, eerst in Zeeuws-Vlaanderen en later in Breda. Op 1 mei 2007 ben ik door de bisschop van Breda benoemd voor Dongen en Rijen als eindverantwoordelijk priester.

VERANDERINGEN
Jan besloot na 8 jaar werkzaam te zijn geweest in Breda om zich op de transferlijst te laten plaatsen. ‘Ik was half in de 50 en dacht als ik nog iets wil dan is het tijd om als eindverantwoordelijk priester aan de slag te gaan. Ik wilde niet in de stad werken, maar ook niet op het al te platte platteland. De vacature in Dongen en Rijen sprak mij aan en na enig lees werk en enkele gesprekken bleek er een klik te zijn. Zo ben ik hier terecht is gekomen. Ik ging in Rijen wonen en heb daar sindsdien ook mijn werkkamer. Dat heeft ertoe geleid dat ik veel meer Rijense vrijwilligers bij naam ken dan in Dongen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat mijn waardering voor allemaal even groot is’. In de afgelopen acht jaar heeft Jan als eindverantwoordelijk priester intensief samengewerkt met teamleider pastor Tom van der Rijken. Voor diens vertrek werd het ingrijpende veranderingsproces al in werking gezet. ‘We gaan van een grote volkskerk naar een minderheidskerk. Onderlinge samenwerking is daarbij een noodzaak. Alles kan efficiënter en het wordt steeds duidelijker dat we in dit kader niet persé behoefte hebben aan twee besturen. Ook het team zal kleiner worden en dat vraagt veel van iedereen’.

MOEILIJKE TIJD
Alle ontwikkelingen in de kerk, de parochie en binnen het team hebben ertoe geleid dat het Jan Voeten in geestelijk nood bracht. ‘Ik voelde me verantwoordelijk, ging steeds meer twijfelen en verloor controle. Ik trok het mezelf erg aan en had niet meer de fut om verder te gaan. Gelukkig ben ik uit dat dal geklauterd in de wetenschap dat sommige ontwikkelingen niet te stoppen zijn. De benoeming van de nieuwe Paus heeft bij velen iets teweeg gebracht en zeker ook bij mij. Ik vergelijk Paus Franciscus met Koningin Maxima. Wat zij met haar open karakter is voor ons koningshuis is Franciscus voor de Katholieke Kerk’, aldus de pastor, die na zijn werkzame leven terug gaat naar Roosendaal.

TOEKOMST
‘Ik heb daar een appartement gevonden in de buurt van mijn broer en zus en wil daar mijn sociale leven opnieuw opbouwen. Misschien ga ik me bezighouden met amateur toneel, of word ik lid van een koor. Ook denk ik erover om een bijscholingscursus pastoraat voor dementerenden te volgen. Ik merk als ik nu met dementerenden spreek dat er echt mogelijkheden zijn om hen te bereiken en het raakt mij dat zij vaak in een isolement verkeren. Als de bisschop mij vraagt voor een klus dan zal ik dat zeker in overweging nemen, maar eerst neem ik tijd voor mezelf’.

VAARWEL
‘Al terugkijkend op mijn leven met ups en down heb ik besloten een boekje te maken getiteld ‘Vaarwel’, waarbij elke letter staat voor een onderwerp dat ik verder toelicht. De V van vervulling, A van aandacht, A van arbeid, R van ruimte/richting, W van wederkerigheid, E van eeuwigheid en L van loslaten’. Dat laatste gaat hij zeker doen. ‘Ik hoop op een goede manier afscheid te nemen en dan verder te gaan op een nieuwe plek met nieuwe uitdagingen’.

Bron: Weekblad van Gilze en Rijen, 02-06-2015

Terugblik afscheid Jan Voeten

Een jaar na de afscheidsviering van pastor-teamleider Tom van der Rijken in de Dongense Laurentiuskerk was er op zondag 14 juni weer een afscheid. Nu was het in Rijen in de Maria Magdalenakerk, waar afscheid werd genomen van pastor Jan Voeten. Acht jaar is hij van beide parochies pastoor geweest. De drukbezochte afscheidsviering werd door hem voorgegaan samen met zijn 3 collega-pastores. De viering werd prachtig opgeluisterd door veel leden van maar liefst vier kerkkoren. Aan het slot is Jan door de vicevoorzitters van de twee parochiebesturen met mooie woorden bedankt voor zijn pastorale inzet, bewogenheid en leiding. Aansluitend was er in de kerk een receptie en daarnaast was er voor de genodigden een afscheidsfeest in de zaal en de tuin van het parochiecentrum. Naast een gedicht, een ‘duivelse’ sketch, toespraken en liederen hebben velen ook als dank een bijdrage gegeven voor Jans grote wens: een week van meditatie en gebed in een Italiaans klooster. En dat is door de gulle gaven van velen ruimschoots goed gekomen. Jan, bedankt voor 8 jaren betrokken en bezield pastoraat. We hopen ook dat je vele mooie herinneringen mag bewaren aan deze drukbezochte afscheidsdag.

Namens vele parochianen,

Pastor Rob van Sambeek

Wat een dag!

Met grote dankbaarheid denk ik terug aan zondag 14 juni, toen ik afscheid nam als pastoor van de parochies Heilige Geest en Dongen en Klein Dongen-Vaart. Het deed mij deugd dat zo velen gekomen waren om samen met mijn collega’s en mij dit afscheid te vieren.
Tijdens de kerkdienst heb ik verbondenheid ervaren en de rijkdom van een gedeeld geloof. Ook mensen die de kerk maar zelden van binnen zien, bleken erdoor geraakt te zijn.gAfscheid Jan Voeten 14-6-15 av_49
Ik voelde mij overspoeld door de vele complimenten en hartelijke woorden en wensen. Ik bewaar alles zorgvuldig, zodat ik het in kleine porties werkelijk tot mij kan nemen.
Dank ook voor alle bijdragen ‘groot en klein’ voor mijn studiereis naar Italië. Het is alles bij elkaar zoveel geworden dat ik 1ste klas kan reizen en elke dag een ijsje kan eten.
Ik wens de beide parochies en vooral mijn collega’s en mijn opvolger(s) een vruchtbare samenwerking toe. Dat onze gelovige bezieling ons mag helpen om te doen waartoe wij geroepen zijn: een teken van hoop en heil in deze wereld zijn.

Vaarwel!

Jan Voeten, rustend pastoor

Link naar het “afscheidsboekje” van Jan Voeten: Afscheidsboekje Jan Voeten 14-06-2015

fotoalbum van het afscheid: