Inspiratie / Leefregel

Het eerste kerstlied

Het eerste kerstlied in de geschiedenis stamt niet van mensen, maar van engelen. Zij hebben het gezongen boven de velden van Bethlehem toen Jezus werd geboren: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil.
Dit engelengezang helpt ons begrijpen waar het met Kerstmis om gaat. Het bevat een trefwoord dat de mensen raakt: vrede. Het Bijbelse woord ‘shalom’ beoogt een wereld waarin vertrouwen en solidariteit heersen, waar geen angst is of gebrek, waar geen sluwheid is of bedrog. Vrede op aarde, dat is het doel van Kerstmis.
Maar het lied van de engelen noemt eerst de voorwaarde om vrede mogelijk te maken: de eer van God. Dat is het vredesonderwijs van Bethlehem: de vrede onder de mensen komt voort uit de eer van God. Kerstmis heeft dáárom met de vrede van de mensen van doen, omdat Gods eer onder de mensen opnieuw tot stand wordt gebracht.
Moge de Advent en vooral Kerstmis ons maken tot waakzame mensen die bedacht zijn op de eer van God. Mogen wij er in slagen alle namaakgoden uit ons leven te bannen en met liefde Jezus, de ware God, te verwelkomen en toe te laten in ons bestaan. En mogen wij bedenken, telkens als wij het eerste kerstlied zingen, dat de eer van God ons door Jezus is voorgeleefd wiens geboorte wij opnieuw met grote vreugde gaan vieren.

Mede namens mijn collega’s wens ik u Zalig Kerstmis,

Pastor Harry Lommers

 

Kerstmis

Kerstmis vieren doen we niet in de ijdele charme van romantiek, engelenhaar en zeemzoete muziek, maar in een echte tocht naar Betlehem.
Met Kerstmis worden we uitgenodigd om mee te gaan naar Betlehem en in te stappen in het verhaal van de herders en de wijzen, in de tragiek en de vreugde van Jozef en Maria.
Kerstmis vieren betekent luisteren naar elkaar en naar mensen die God laten geboren worden in mensen voor wie er geen plaats meer was in de herberg.

(Bron: gedichtendatabank Thomas, KU Leuven)

 

“Imagine… there is no fear?”
‘Stel je voor… dat er geen angst meer zou zijn?’

John Lennon schreef het 35 jaar geleden. Hij had alles wat een mens kan vergaren, maar daar ging het hem niet om, getuige het derde couplet:
Imagine no possessions – I wonder if you can – No need for greed or hunger – A brotherhood of man – Imagine all the people – Sharing all the world…

Het lied kreeg nieuwe betekenis nadat er op de zondag na de aanslagen in Parijs iemand was die het op de piano speelde buiten bij de concertzaal Bataclan, waar de meeste slachtoffers vielen. Dat we ons niet laten kisten door terroristen, dat we geloven in een wereld waarin mensen met elkaar samenleven, dat godsdiensten mensen niet uit elkaar zullen drijven, maar dat we samen iets van onze wereld zullen maken. Telkens wanneer ik het videofilmpje zie met de pianist in Parijs, word ik weer gevoed met dat geloof.
In onze kerk zouden we het met Pasen kunnen zingen. Want met Pasen vieren wij ook dat lijden, dood en verderf niet het laatste woord hebben. We vieren elke zondag het geloof in een Dragende Kracht (God) die sterker is dan alle negativiteit. Imagine past dan ook prima in een kerkelijke viering!

Laten we ons niet te veel leiden door de angsten van de dag, maar ons vasthouden aan ons geloof, aan onze intuïtie en onze diepste dromen.
You may say I’m a dreamer – But I’m not the only one – I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Pastor Peter Derks

 

 

 

Zoek je een moment van bezinning ?

Bidden onderweg, een initiatief van de Jezuïeten, biedt elke dag een nieuwe gebedspodcast aan. Een combinatie van muziek, enkele verzen uit de Bijbelteksten van de dag en een vraag om de link te maken met je gewone leven.

Je kunt de gebedspodcast beluisteren via de website van bidden onderweg of downloaden via de App (iOS en Android).
Van harte aanbevolen.