Historie van de parochie

Tot 1868 kende Dongen één parochie: de parochie van de H. Laurentius. In dat jaar is de parochie van de H. Hubertus opgericht, bestemd voor de dorpskernen van Klein Dongen en Vaart. In 1907 is de parochie van de H. Joseph opgericht, waaruit in 1957 de Mariaparochie is ontstaan, die in 1986 weer werd opgeheven. De bijbehorende noodkerk van 1957 werd gesloopt. In 1967 ontstaat de parochie van de H. Paulus.

Samenwerking en fusie

De veranderde kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden maakten samenwerking tussen de parochies noodzakelijk. Deze groeiende samenwerking leidde in 1996 tot een fusie, waarbij de éne PAROCHIE DONGEN en KLEIN DONGEN-VAART ontstond. Daarmee keert katholiek Dongen terug naar de tijd van vóór 1868.

Centralisatie

De nieuwe fusieparochie koos ervoor het kerkelijk leven in Dongen te centraliseren. Daarbij werd gekozen voor de Laurentiuskerk (koepelkerk) als centrale kerk van de parochie. Plannen om deze kerk ook voor toekomstig gebruik geschikt te maken liggen al enige tijd gereed en gewacht wordt op goedkeuring vanuit de gemeente Dongen. In 2012 kwam de restauratie van de buitenkant van de kerk gereed. De oude pastorie aan de Hoge Ham 84 werd enkele jaren geleden geheel gerenoveerd en ingericht als modern parochiecentrum.

In het jaar 2003 werden de Josephkerk en de Pauluskerk gesloten en verkocht. De Pauluskerk kreeg een nieuwe bestemming; de Josephkerk werd in 2009 gesloopt ten behoeve van het sluiten van de centrumring.

Sluiting Hubertuskerk

Op zondag 5 juli 2015 heeft op een waardige manier de laatste viering plaats gevonden. De kerk is inmiddels verkocht.