Harry Lommers

Harry Lommers

Mijn naam is Harry Lommers en ik woon in Breda, waar ik op 27 december 1950 ben geboren.
Ik heb liturgie en kerkelijk recht gestudeerd, in Tilburg en Leuven. Sinds 1981 ben ik priester en sinds 1988 werk ik op het kantoor van het bisdom aan de Veemarktstraat in Breda.
Per 15 november ben ik door de bisschop aangesteld als parochieadministrator.

Op zondag trek ik er meestal op uit om in één van de parochiekerken samen met de gelovigen de H. Mis te vieren. Daarbij vind ik het van groot belang om te preken en het geloof te verkondigen.
Nu de parochies van Rijen en Dongen in afwachting zijn van een nieuwe pastoor, ben ik, ter overbrugging, benoemd tot parochie-administrator. Een parochie-administrator is eigenlijk een waarnemend of plaatsvervangend pastoor.

Het is mijn bedoeling om de vergaderingen bij te wonen van de twee parochiebesturen en ook de vergaderingen van het pastoraal team. Ik heb al enkele vergaderingen meegemaakt en ik bespeur bij de bestuursleden een grote inzet voor de parochie. En de leden van het pastoraal team wijden zich met grote zorg aan het pastoraat.
Laten wij voor elkaar bidden en elkaar bemoedigen.En moge Onze Lieve Heer ons steeds zijn zegen schenken.