Gebedsintenties

gebedsintentiesEen gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd, is een gebed in een viering voor een overledene of een zieke door zijn naam te noemen. De voorganger vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor uw intentie. Het is een gebruik om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze bijdrage draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Gebedsintenties opgeven?Dit kan door de gebedsintentie in te leveren bij het parochiecentrum of  in een envelop in de brievenbus te deponeren. U kunt de intentie ook opgeven via info@parochiedongen.nl.

Wat kost het?

Voor een gebedsintentie vragen wij u een bijdrage van €11,–.
U kunt deze bijdrage contant voldoen bij opgave van de intentie op het secretariaat of  in de envelop toevoegen. Het is ook mogelijk om het bedrag over te maken naar onderstaand bankrekeningnummer:
IBAN NL65RABO 01119 85 773