Familieberichten

Overleden
22 maart Ad de Bresser, weduwnaar van Anny Schapendonk, 81 jaar
31 maart Ray Lee-Piang, partner van Jolanda Spier, 75 jaar

Gedoopt
31 maart Max Jansen