Evenementen

Aanpassingen Jaarprogramma Voedsel voor de Ziel

De werkgroep Voedsel voor de Ziel heeft na overleg besloten het programma aan te passen. Hieronder treft u de wijzigingen aan.

  • De boekbespreking van het boek STONER die voor 28 september op het programma stond, wordt uitgesteld.
  • De lezing over Augustinus van 27 oktober gaat wel door, maar met een beperkt aantal personen. Gedacht wordt aan vijftien aanwezigen, maar dat is nog niet zeker.
  • De workshop Iona die voor 12 november was gepland, wordt uitgesteld.
  • Het kerstconcert van 20 december gaat door onder voorbehoud, maar dan wel met inschrijving. Het wordt een concert zonder pauze en zonder koffie.
  • De kerstmarkt van 20 december gaat niet door.

Voor eventuele aanpassingen over het programma vanaf januari zal te zijner tijd een beslissing worden genomen.

Hieronder treft u het oorspronkelijke Jaarprogramma aan. Wij ontmoeten u graag op de bijeenkomsten. Eventuele aanpassingen vind u in bovenstaand schema.

Het jaarprogramma van Voedsel voor de Ziel is weer uit.
Wij ontmoeten u graag op de bijeenkomsten.

Jaarprogramma Voedsel voor de Ziel 2020-2021