Erfstellingen en Legaten

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk.
Het is een geruststellende gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, die past bij uw persoonlijke overtuigingen.
U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn.
U kunt uw parochie op twee manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstelling
U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is, dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.
Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer P.Nuijten, penningmeester
tel: 0162-314818
e-mail: pjmnuijten@gmail.com

Formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld Parochie Dongen:

Overeenkomst periodieke gift in geld Parochie Dongen versie 20-01-2018