Eerste Heilige Communie

Communie hoofdpaginaJe wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven.

Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan doe je je Eerste Communie. En weet dat je altijd welkom bent!

 

 

 

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2021

De nieuwe datum voor de viering van de Eerste Communie in 2021 is bekend. Voor kinderen uit Dongen en Klein Dongen – Vaart is de datum 6 juni 2021. Kinderen die nu in groep 4 zitten en gedoopt zijn, kunnen dan voor het eerst meedoen rond de tafel van Jezus. Kinderen in groep vier leren van alles op school en thuis. Aan tafel gaan bij Jezus betekent zoveel als willen leren van Jezus. En zo ontdekken dat je er niet alleen voor staat.
De voorbereiding start op zaterdagmiddag 16 januari 2021 in de Laurentiuskerk in Dongen.
Met het aanmeldingsformulier via de website kunt u uw kind aanmelden. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 1 december. Voor Kerstmis ontvangt u alle informatie over de voorbereiding op de Eerste Communie.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Edith Hertog telefoon: 06-10633371 e-mail: ehertog@parochieheiligegeest.nl of met de werkgroep Eerste Communie e-mail: communie@parochiedongen.nl.
Kinderen die in 2013 zijn geboren worden in november ook persoonlijk per brief benaderd.

Namens de werkgroep Eerste Communie,
pastor Joost de Bont en pastor Edith Hertog

Op weg naar de Eerste Heilige Communie

In december ontvingen de communicanten hun werkmap met op het voorblad de bijzondere uitnodiging: ‘Geef mij je hand’. Voor Kerstmis hebben de communicanten engeltjes gemaakt om weg te geven met een eigen kerstwens erbij.
De werkmap is nu al gevuld met geboorteverhalen uit de eigen familie. Thuis lazen de communicanten het verhaal van de geboorte van Jezus. Daarna hebben ze in de kerk de kerststal bekeken en kregen ze nieuwe opdrachten in hun map.
Binnenkort hangen in de kerk handen, waarop de communicanten uit onze parochies zich voorstellen. Voorlopig zwaaien we nog op afstand naar elkaar…

Pastor Edith Hertog