Eerste Heilige Communie

Communie hoofdpaginaJe wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven.

Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan doe je je Eerste Communie. En weet dat je altijd welkom bent!

 

 

Viering Eerste Heilige Communie uitgesteld

Het algemene thema van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie was ‘Van harte welkom’. In de eerste viering hebben we een groot geel hart opgehangen met ‘HOU VAN GOD. HOU VAN MENSEN. GOD HOUDT VAN ONS’. Houden van doe je met je hart. In de tweede viering hebben we tijdens het geloofsgesprek stil gestaan bij ‘Wat leeft er in je hart?’ Gebed is je hart uitspreken bij God. Bidden is je leven delen met God, is houden van God. Kinderen en ouders hebben tijdens het geloofsgesprek gebedsintenties opgeschreven. Hiervoor is tijdens de viering gebeden. In de viering heeft pastoraal werkster Edith Hertog naar aanleiding van de lezing met de kinderen een gesprek gevoerd rond de vragen ‘Waar word jij rustig?’ en ‘Wat helpt jou om rustig te worden?’ Er kwamen antwoorden zoals ‘in het bos’ en ‘op mijn eigen kamer’ en ik heb verteld over een kaars aansteken bij Maria.Op Palmzondag zou het verder gaan met ‘Houden van mensen’. Kinderen zouden aan de palmpaasstok een rood hart hangen met een boodschap voor de ontvanger…
Met Pasen zou het verder gaan met ‘God houdt van mensen’.
Maar door het coronavirus gaat deze mooie planning helemaal niet meer op: geen vieringen mogelijk, geen grote groepen bij elkaar en afstand houden. Heel erg jammer, zeker voor alle communicanten. Ze zijn afgelopen week hiervan op de hoogte gesteld. We hebben hen laten weten dat we proberen om de voorbereidingen en de vieringen van 17 en 21 mei op een later moment door te laten gaan, misschien in juni, maar misschien ook pas in september. We blijven de ontwikkeling volgen en nemen eind april een besluit over uitstel of afstel. Wordt vervolgd dus.
Werkgroep Eerste Communie

 

E-mail communicanten 25maart2020