Doopsel

De doopboom in de Laurentiuskerk.

We vieren jouw leven, we zijn blij dat je er bent, we bidden om Gods zegen over je toekomst en we nemen je op in ons midden.
Het Doopsel is het begin van het christelijk leven. Meestal wordt een kindje in het eerste levensjaar gedoopt.
De pastor giet gewijd water over het hoofd van de dopeling en zegt: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.
Daarna wordt er met heilige olie (chrisma) een kruisje op het voorhoofd gezet als symbool voor een lang, gelukkig en gezond leven.
Tenslotte wordt een kaars ontstoken aan het Licht van de Paaskaars. Dit Licht van de Verrijzenis staat symbool voor het vinden van de juiste weg in het leven.

In de Laurentiuskerk in Dongen staat een doopboom. In deze bijzondere boom hangen hartjes die zijn gemaakt ter gelegenheid van de doop van kinderen. Iedereen is van harte welkom om de boom in de kerk te komen bewonderen.

Aanmelden

Bij voorkeur via het formulier ‘Aanmelden dopeling’.
of via het parochiesecretariaat: telefoon 0162-312561
E-mail: info@parochiedongen.nl

Voorbereiding

Ouders worden uitgenodigd op twee avonden, samen met andere ouders. We staan stil bij de geboorte, bij het nieuwe leven en wat jullie je kind willen meegeven.
Op een vaste zondag in de maand wordt er gedoopt in de Laurentiuskerk

Doopboekje

Voor de Doopviering is een boekje beschikbaar.

Wat kost het?

De kosten zijn €120,00.
Als u meedoet met de actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.