Doopsel

De doopboom in de Laurentiuskerk.

Het sacrament

We vieren jouw leven, we zijn blij dat je er bent, we bidden om Gods zegen over je toekomst en we nemen je op in ons midden.
Het Doopsel is het begin van het christelijk leven. Meestal wordt een kindje in het eerste levensjaar gedoopt. De pastor giet gewijd water over het hoofd van de dopeling en zegt: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.  Daarna wordt er met heilige olie (chrisma) een kruisje op het voorhoofd gezet als symbool voor een lang, gelukkig en gezond leven.
Tenslotte wordt een kaars ontstoken aan het Licht van de Paaskaars. Dit Licht van de Verrijzenis staat symbool voor het vinden van de juiste weg in het leven.

In de Laurentiuskerk in Dongen staat een doopboom. In deze bijzondere boom hangen hartjes die zijn gemaakt ter gelegenheid van de doop van kinderen. Iedereen is van harte welkom om de boom in de kerk te komen bewonderen.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Doopsel
of via het parochiesecretariaat: telefoon 0162-312561
E-mail: info@parochiedongen.nl

Voorbereiding

De pastores gaan allereerst in gesprek met de ouders en worden uitgenodigd voor een geloofsgesprek.
Op drie zondagochtenden vanaf 9.30 uur nemen de ouders, samen met andere ouders, deel aan het geloofsgesprek.
Om 10.30 uur nemen we met elkaar deel aan de zondagsviering. Na afloop, om ongeveer 11.30 uur drinken we met elkaar koffie en kijken we terug op de viering.
De doop van de kinderen vindt altijd plaats tijdens een zondagsviering.

Geloofsgesprekken

De geloofsgesprekken in Dongen zijn gepland op:

  • Zondag 3 november 2019
  • Zondag 1 december 2019
  • Zondag 5 januari 2020
  • Zondag 2 februari 2020
  • Zondag 1 maart 2020
  • Zondag 29 maart 2020

Wat kost het?

De kosten zijn €120,00.
Als u meedoet met de actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.