Doopvieringen

Doop: 29 september in de Laurentiuskerk
Voorganger: pastor Joost de Bont
Voorbereiding: dinsdag 17 en 24 september

Doop: 24 november in de Laurentiuskerk
Voorganger: pastor Rob van Uden
Voorbereiding: maandag 11 en 18 november

Uw kindje laten dopen op kerkelijke feestdagen?

Overweegt u om uw kindje te laten dopen? Dat kan ook op één van de kerkelijke feestdagen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze parochie via info@parochiedongen.nl of 0162-312561.

Pastoraal team van het Samenwerkingsverband