Nieuws

Jongerenbedevaart naar Rome

Come home, Go Rome! Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome. Wat kun je verwachten? Op…

Lees verder

Aanmelden voor de Eerste Communie in 2020

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden om deel te nemen aan de voorbereiding van de Eerste Communie. Op deze website kan dat door onder ‘Vieren bij het leven’ te kiezen voor ‘Eerste Heilige Communie’ en vervolgens voor ‘Aanmelden communicant 2020’. Indien uw kind is gedoopt en 8 jaar is of in groep 4 van de basisschool…

Lees verder

Arm in Arm & Kerstpakketten

25 Gulle Gevers (sponsoren) gezocht voor € 100,- per jaar “Erg bedankt voor het kerstpakket”, zei Jan. ”Er zaten heel lekkere dingen in. De volgende dag konden mijn zoon en ik nog heerlijk smullen van de ragout-in-blik.” Jan is zeer dankbaar voor de onverwachte blijk van medeleven in zijn financieel en sociaal moeilijke situatie. Jan…

Lees verder

Actie Kerkbalans, nog volop te doen!

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Het is nu november en de resultaten van uw bijdragen tot en met oktober zijn bekend. Met een streefbedrag voor 2019 van € 108.000,– en uw bijdragen tot en met 31 oktober van € 96.500,–, zijn we…

Lees verder

Ziekte

Al enkele weken missen we pastor Joost de Bont. Hij heeft last van zijn oren, van duizelingen en vermoeidheid. Na onderzoek is gebleken dat hij een aandoening heeft aan de gehoor- en evenwichtszenuw. In de komende periode moet hij zich instellen op de gevolgen van deze aandoening. We kunnen nog niet zeggen hoelang het duurt…

Lees verder

Terugblik workshop Bidden en schrijven

Op dinsdag 29 oktober vond in het Parochiecentrum in Dongen de derde workshop Bidden en schrijven plaats. De deelnemers werden uitgedaagd om ieder voor zich een gebed te schrijven op basis van de Atlas van de Belevingswereld. Enkele kaarten uit die atlas lagen ter inspiratie op tafel. Bij het schrijven van de gebeden mochten de…

Lees verder

Adventsmaaltijd

Het begint een traditie te worden om in de Advent een maaltijd te organiseren. De Adventsmaaltijd kenmerkt zich door gezelligheid, aandacht en betrokkenheid voor elkaar. Tussen de gangen door zijn er korte overwegingen en is er aandacht voor een ‘Moeder en kindproject’ in Somalië. Somalië is een land dat zich herstelt van burgeroorlog en hongersnood….

Lees verder

Advent 2019

‘Een kind komt aan het licht’ Op zondag 1 december begint de Advent en daarmee het nieuwe Kerkelijk Jaar. We zullen dit jaar vaak uit het Evangelie van Mattheüs lezen. De liturgiegroep koos voor de Advent het thema: ‘Een kind komt aan het licht’. Het thema verwoordt hoop. Zelfs als we over het einde der…

Lees verder

Oecumenische bevrijdingsviering

Zondag 3 november zat de Laurentiuskerk vol voor de viering van 75 jaar bevrijding. Met de Protestantse Gemeente Dongen, de Evangelische Gemeente Hoop, de Rooms Katholieke parochie en wie er uit Dongen maar bij wilde zijn, kwamen we samen rond het thema ‘… Om vrij te zijn….’. Met het muziekteam van Hoop, de muziek van…

Lees verder

Kennismaking met Alpha

Een klein jaar geleden kreeg het Adviesorgaan twee vertegenwoordigers op bezoek van de Alphacursus in Dongen. Deze cursus werd in de jaren ’90 ontwikkeld in de Anglicaanse Kerk en heeft sindsdien de grenzen van vele landen en kerken overschreden. Miljoenen deelnemers werden bereikt. Het Adviesorgaan ziet graag dat onze parochie aansluit bij dit initiatief. Op…

Lees verder