Nieuws

Workshop Bidden en Schrijven, thema ‘Uit het hart’

Doel ,,Niet een trucendoos of een volle kalender met activiteiten” noemde onze bisschop als een eerste stap naar de toekomst, maar ,,het gebed om Gods hulp”. ,,Meer dan een groot kerkgebouw of een grote organisatie is de persoonlijke ontmoeting met Christus kenmerk van de geloofsgemeenschap van de toekomst.” In ons pastoraal plan ‘Ik heb jou…

Lees verder

Actie Kerkbalans 2020

Van 18 januari tot en met 1 februari, ontvangen alle deelnemende parochianen in Dongen en Klein Dongen-Vaart een folder met informatie over deze landelijke actie en een persoonlijke uitnodiging om mee te doen. U doet toch ook mee? Alleen dan kan onze parochie vanuit een gezonde financiële basis blijven werken! Naast de kosten voor pastorale…

Lees verder

Oecumenische zangdienst

De week van 19 tot en met 26 januari is de Internationale gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken. In het kader van deze gebedsweek is er a.s. woensdag een oecumenische zangdienst. Het thema van de viering is ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Aan deze viering wordt meegewerkt door de drie kerken van Dongen….

Lees verder

De wind van het leven: Dimitri Sjostakovitsj Muzikale lezing door Ben Verschuren

Dimitri Sjostakovitsj, een Russische componist en pianist, is geboren in St. Petersburg in 1906. Hij was een muzikaal wonderkind, hij slaagde op 13-jarige leeftijd al voor het conservatorium in St. Petersburg en op 16-jarige leeftijd speelde hij piano in filmhuizen om zijn familie in het levensonderhoud te voorzien. De wind van het leven was hem…

Lees verder

Nieuwjaarswens Pastoraal Team en Parochiebestuur

Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart Parochie Heilige Geest Nieuwjaarwens Pastoraal Team en Parochiebestuur PU Dongen Rijen Januari 2020 2019 werd een jaar met de start van veel veranderingen die ons doel: gastvrije parochiegemeenschappen voor jong en oud zoals beschreven in het parochieplan, een eerste gezicht gaven. Het sleutelwoord werd Parochievernieuwing en tijdens de…

Lees verder

Heb je vragen en twijfels over jouw leven en geloof?

Het kan heftig zijn als je jezelf afvraagt: ‘Wat voor plaats heb ik in dit leven? Wat moet ik met mijn woede als ik gekwetst ben? Is God ook in mijn leven aanwezig? Vraagt God eigenlijk wel iets van mij? Als ik niks voel, kan ik dan toch geloven? Heeft Jezus echt hier op aarde…

Lees verder

Weet u dat…

• de Nieuwjaarswens van het Pastoraal Team en het Parochiebestuur op de website staat? • het Franciscuscentrum in januari een drietal activiteiten organiseert waarvoor u zich op de website van het centrum kunt aanmelden? • pastor Joost de Bont langzamerhand zijn werkzaamheden weer gaat oppakken? • op donderdag 6 februari vanaf 19.30 uur de vierde…

Lees verder

Kennismaking met Alpha

Een klein jaar geleden kreeg het Adviesorgaan twee vertegenwoordigers op bezoek van de Alphacursus in Dongen. Deze cursus werd in de jaren ’90 ontwikkeld in de Anglicaanse Kerk en heeft sindsdien de grenzen van vele landen en kerken overschreden. Miljoenen deelnemers werden bereikt. Het Adviesorgaan ziet graag dat onze parochie aansluit bij dit initiatief. Op…

Lees verder

Jongerenbedevaart naar Rome

Come home, Go Rome! Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome. Wat kun je verwachten? Op…

Lees verder

Aanmelden voor de Eerste Communie in 2020

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden om deel te nemen aan de voorbereiding van de Eerste Communie. Op deze website kan dat door onder ‘Vieren bij het leven’ te kiezen voor ‘Eerste Heilige Communie’ en vervolgens voor ‘Aanmelden communicant 2020’. Indien uw kind is gedoopt en 8 jaar is of in groep 4 van de basisschool…

Lees verder