Nieuws

Herinnering Actie Kerkbalans

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de actie Kerkbalans. Velen doen mee. Daar zijn we erg blij mee, want de parochie kan alleen bestaan van uw giften. Salaris voor het personeel, kosten voor onderhoud van gebouwen en pastorale activiteiten moeten hiervan worden betaald. Heeft u al…

Lees verder

Weet u dat…

Jolanda Trommelen heel veel prachtige foto’s heeft gemaakt van de Oogstdankviering? U kunt deze foto’s vinden op de website van de parochie. U op de website een folder kunt vinden met activiteiten van Bisdom Breda en het Franciscuscentrum? U meer informatie over bovenstaande en andere onderwerpen kunt vinden op www.parochiedongen.nl?

Workshop ‘Bidden en Schrijven’

Op dinsdag 29 oktober vindt de derde workshop ‘Bidden en Schrijven’ plaats. Na twee succesvol verlopen workshops willen we opnieuw aandacht geven aan het gebed. Bidden is immers jezelf openstellen voor Gods Geest om te groeien en jezelf te vormen. Dat betekent dat we met elkaar werken aan ons eigen geloof en dat we daarmee…

Lees verder

Bevrijdingsviering Dongen

De Katholieke Parochie, de Evangelische Kerk en de Protestantse Gemeente uit Dongen verzorgen op zondag 3 november een bevrijdingsviering in de Laurentiuskerk. Samen met de kerken van ‘s Gravenmoer is gewerkt aan een viering die voor zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente toegankelijk is. Het thema is ‘…om vrij te zijn…’. Vanuit het Evangelie kijken…

Lees verder

Informatieavond Eerste Communie

Vanaf het moment dat kinderen in groep vier zitten en gedoopt zijn, kunnen ze hun Eerste Communie doen. Zij mogen dan net als alle grote mensen bij Jezus aan tafel. Wij drukken daarmee uit: Ik wil vriend zijn van Jezus en naar hem luisteren en van hem leren. Daarover gaat het tijdens de voorbereiding en…

Lees verder

Uitnodiging Allerzielen

Op zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Dit bijzondere feest reikt over de grenzen van het aardse leven. We gedenken onze overledenen. We kijken terug op het afgelopen jaar. Ook drukken we in woord en gebaar de verbondenheid met onze overledenen uit. Na afloop van de viering gaan we, met ieder die dat wil, naar…

Lees verder

Terugblik Kerk en School: Vriendschap

Op maandag 16 en dinsdag 17 september zijn leerlingen van groep 4 van de basisscholen De Vlinderboom, Heilig Hart en Sint Jan op bezoek geweest in het bos bij De Hannebroeck in Oosterhout. Onder het thema ‘Vriendschap’ hebben we met de kinderen gesproken over hun vriendschapservaringen op school. In de Bijbel staat ook een verhaal…

Lees verder

Uitnodiging Gezinskerk 20 oktober

Zacheüs zoekt Jezus Vandaag komt Jezus aan in de stad Jericho. Iedereen wil Jezus zien. Zacheüs klimt er voor in de boom. Jezus ziet hem zitten. We beginnen op zondag 20 oktober om 10.00 uur in het Parochiecentrum in Rijen, Hoofdstraat 58. Daar eindigen we ook om ongeveer 11.30 uur. De werkgroep Gezinskerk heet iedereen…

Lees verder

Laurentiuskerk 100 jaar!

De Laurentiuskerk bestaat op 26 september 2021 exact honderd jaar. Hoewel het nog twee jaar duurt voor deze mijlpaal is bereikt, doet de Jubileum-Commissie nu al een oproep aan vrijwilligers om na te denken over mogelijke activiteiten. Alle creatieve ideeën kunnen worden gemaild naar 100jaarlaurentiuskerkdongen@gmail.com. U kunt uw ideeën ook deponeren in de speciale doos…

Lees verder

Toespraak startviering 8 september 2019 Het middelpunt van het heelal.

Thema van de startviering: Oog hebben voor elkaar Aan het begin van dit nieuwe werkjaar in onze parochies staan wij graag stil bij al die mensen die oog hebben voor elkaar: onze vrijwilligers. Het middelpunt van het heelal Veel mensen vinden dat alles alleen om hen draait, plaatsen zichzelf in het middelpunt van het heelal…

Lees verder