Nieuws

Zomerconcerten in de Laurentiuskerk

Heerlijk zo’n zomer met lange avonden en meestal goed weer. Natuurlijk mis je de concerten wel die anders jouw agenda zo vulden. Gelukkig organiseert de Culturele Commissie van de Laurentiuskerk ook dit jaar in samenwerking met het Zuid Nederlands Concert Koor een drietal concerten. Door de maatregelen rond de zangkoren is er een aangepast programma….

Lees verder

Flyer Levensverhaal

Hieronder treft u de flyer van de werkgroep Levensverhaal aan. 2019 OPM-FOLDER-LEVENSBOEK-B  

Pastorale Brief 18 van zondag 28 juni 2020

Beste Parochianen, In deze laatste Pastorale Brief is veel aandacht voor een deugd: ‘Gastvrijheid’. Misschien denk je daarbij aan de hartelijke ontvangst van vrienden, collega’s of andere naasten. In de parochie denken we bijvoorbeeld aan samen eten met vluchtelingen of andere mensen met een bijzondere achtergrond. De Heilige Vincentius had een gastvrij hart voor de…

Lees verder

Parochiepagina 18 juni 2020

Hieronder treft u de parochiepagina aan zoals die op donderdag 18 juni 2020 is verschenen in Weekblad Dongen. 3391939_PDF_L

De volgende parochiepagina

Voor de redactie van de parochiepagina is het even vakantie. Wij wensen u voor de komende zomer alle goeds. Actueel nieuws kunt u op deze website lezen. De eerste parochiepagina van 2020-2021 verschijnt op donderdag 3 september 2020.

Weet u dat…

• de Actie Kerkbalans tot en met 31 mei € 73.256,– heeft opgebracht? Het streefbedrag is € 100.000,–. We zijn op de goede weg. Volhouden zo! • het artikel ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Simon Kuyten onder Agenda/Nieuws staat? • u onder Weekendvieringen weer een overzicht van de weekendvieringen in de Laurentiuskerk kunt…

Lees verder

Extra Actie Kerkbalans

OMZIEN NAAR ELKAAR WE DOEN HET SAMEN. Dat is het thema van de Extra Actie Kerkbalans die op vrijdag 5 juni is gestart. Via deze campagne wordt aan parochianen gevraagd om een extra gift over te maken zodat de kerk kan blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar. Op allerlei…

Lees verder

Het ZiekenTriduüm: een traditie

Het Dongense ZiekenTriduüm, dat dit jaar traditiegetrouw in de Laurentiuskerk plaats zou vinden, gaat helaas niet door. Voorzitter André Vonk vertelt hierover: ,,Inderdaad jammer dat het ZiekenTriduüm voor 2020 niet door kan gaan. De 82e editie zou plaatsvinden op 7, 8 en 9 juli 2020”. Op de vraag of zich al deelnemers hadden aangemeld, antwoordt…

Lees verder

Pinksterestafette

Half mei kregen we de informatie door dat er vanaf Eerste Pinksterdag een Pinksterestafette georganiseerd zou worden. Onze parochie zou de derde statie zijn waar het vuur gebracht werd. In dezelfde week kregen we echter ook de protocollen binnen met richtlijnen voor het openen van onze kerken. U heeft dan ook geen aankondiging van deze…

Lees verder

Ter communie gaan

Sinds maart is er geregeld aandacht voor de grote epidemieën geweest. Denk aan de pest, de pokken, cholera en de Spaanse griep. De aandacht voor hygiëne en isolatie was steeds aanwezig. Het woord quarantaine, bijvoorbeeld, is een term die afkomstig is uit de tijd van de pestepidemie in de 14e eeuw. In deze tijd werden…

Lees verder