Caritas

caritas1Eind 19de eeuw ontstond er een liefdadigheidsinstelling binnen parochies (armenbestuur) met als enige doel financiële hulp te verlenen aan eigen parochianen. In 1965 werd de doelstelling van het armenbestuur uitgebreid met steun aan katholieke welzijnsorganisaties en de Derde Wereld. De naam van het armenbestuur veranderde toen in Caritas.

Caritas betekent liefdadigheid

De Caritasinstelling werkt vanuit een christelijke inspiratie. Naar het voorbeeld van Jezus streeft zij naar een samenleving, die oog en hart heeft voor de kwetsbare mens, ver weg en dichtbij. Later deed het begrip ‘diaconie’ zijn intrede.
In onze parochie is Caritas een zelfstandig kerkelijk rechtspersoon die materiële ondersteuning geeft aan diaconale activiteiten.

Voor informatie:
Dhr. M. Trommelen
telefoon: 318398
e-mail:    martientrommelen@zonnet.nl

Voedselbank zoekt hobbytuinders

Bent u de tuinder die wij zoeken?
Caritas Dongen en Voedselbank de Baronie (Oosterhout) slaan de handen ineen met een nieuw project om voedsel in te zamelen. (Hobby)tuinders uit Dongen, waarvan producten ‘overblijven’, kunnen die aanbieden. De werkgroep zorgt er voor dat deze producten via de Voedselbank terecht komen bij gezinnen, die het wat minder hebben en er blij mee zijn. Een initiatief dat goed is voor de samenleving, waar u uw steentje aan kunt bijdragen.

Caritas folder tuinier