Caritas

caritas1Eind 19de eeuw ontstond er een liefdadigheidsinstelling binnen parochies (armenbestuur) met als enige doel financiële hulp te verlenen aan eigen parochianen. In 1965 werd de doelstelling van het armenbestuur uitgebreid met steun aan katholieke welzijnsorganisaties en de Derde Wereld. De naam van het armenbestuur veranderde toen in Caritas.

Caritas betekent liefdadigheid

De Caritasinstelling werkt vanuit een christelijke inspiratie. Naar het voorbeeld van Jezus streeft zij naar een samenleving, die oog en hart heeft voor de kwetsbare mens, ver weg en dichtbij. Later deed het begrip ‘diaconie’ zijn intrede.
In onze parochie is Caritas een zelfstandig kerkelijk rechtspersoon die materiële ondersteuning geeft aan diaconale activiteiten.

Voor informatie:
Dhr. B.Broeders
telefoon: 0162-315283
e-mail:    bjabroeders@home.nl

Voedselbank zoekt tuinders

Bent u de tuinder die wij zoeken?
Caritas Dongen en Voedselbank de Baronie (Oosterhout) werken al enkele jaren samen om voedsel in te zamelen. (Hobby)tuinders uit Dongen, waarvan producten ‘overblijven’, kunnen die aanbieden. De werkgroep zorgt er voor dat deze producten via de Voedselbank terecht komen bij gezinnen, die het wat minder hebben en er blij mee zijn. Een initiatief dat goed is voor de samenleving, waar u uw steentje aan kunt bijdragen.

Caritas folder tuinder

Eigen privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Dongen
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.
De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.
Het privacyreglement is op d.d. 24 oktober 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.
Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt. Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of (indien beschikbaar) een intakeformulier.
Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via: caritas@parochiedongen.nl
Klik hier voor het privacyreglement.
Klik hier voor de privacyverklaring.