Bestuursbesluiten

De Personele Unie

De Personele Unie is in werking getreden in het werkjaar 2017 – 2018.
Een Personele Unie is een organisatievorm, die naast één pastoraal team ook één bestuur heeft. Beide parochies blijven een eigen begroting opstellen en hun eigen financiën en gebouwen beheren. Voor de vrijwilligers en parochianen verandert er weinig.
De nieuwe structuur ziet er als volgt uit:

  • één Parochiebestuur, bestaande uit 9 leden. De pastoor is voorzitter met vier leden uit elke parochie.
  • één Adviesorgaan, bestaande uit een vaste kern van 6 leden (3 uit elke parochie).
  • drie Parochiekerncommissies (PKC) in Rijen, in Molenschot en in Dongen.

Werkgroep Personele Unie