AVG

De Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Persoonsgegevens

In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt wel de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) genoemd. De AVG noodzaakt organisaties die persoonsgegevens verwerken om extra goed na te denken over de vraag: Wat registreren we van wie? Met welke reden? Voor hoe lang?

Ook de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart heeft hier mee te maken, onder meer voor onze ledenadministratie, publicaties op deze website en onze formulieren voor opgave van deelname aan Sacramenten en artikelen in het Weekblad Dongen. De gezamenlijke bisdommen hebben de parochies bijzonder bijgestaan en voorbereid op de AVG. Zo zijn er nieuwe programma’s ingevoerd voor de ledenadministratie, voor de financiële administratie en de administratie voor het beheer van de kerkhoven.

Ook de nodige documenten zijn door de bisdommen voorbereid om door de parochies te gebruiken. Zo is het Algemeen Reglement voor parochies en onze Privacyverklaring  beschikbaar. Voor intern gebruik kunnen we verschillende handleidingen inzien voor o.m. de parochiewebsite, het parochieblad, foto’s, Email en digitale bestanden.

Voor meer informatie over de AVG kunt u ook de site van RK-Kerk bezoeken.