Arm in Arm

Vrijwilligers

De Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart kent veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij een groep aan u voor. Deze keer is het Arm in Arm.

Werkgroep Arm in Arm

Wilt u met ons meedenken? Arm in Arm is een interkerkelijke werkgroep waarin diverse kerkgemeenschappen participeren. Om deel uit te maken van de werkgroep is het echter niet noodzakelijk verbonden te zijn aan één van die kerken.
De doelstellingen van Arm in Arm zijn:

  • Concrete hulpverlening en begeleiding bieden aan mensen die in de knel raken.
  • Werken aan de bewustwording van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.
  • Een rechtvaardiger samenleving dichterbij brengen.
  • De weg wijzen en begeleiden naar hulpinstanties.
  • Organiseren van de Kerstpakkettenactie.
  • Public relations.

Leden van de werkgroep voelen zich zeer betrokken bij de maatschappelijke problemen in de eigen samenleving. Zij verdiepen zich in de problemen van mensen die behoren tot ‘de arme kant van onze samenleving’. Solidariteit is daarbij een sleutelwoord.

Leden kunnen vanuit hun eigen geloven sociale rechtvaardigheid handen en voeten geven.
Heeft u interesse om deel uit te maken van Arm in Arm, stuur dan een e-mail naar info@arminarmdongen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
U kunt ook bellen naar 06-53811442 (Harrie Broeders) of 06-40980015 (Christ Timmermans).

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.arminarmdongen.nl

 

Een oecumenische werkgroep voor het armoede-vraagstuk

Arm in Arm is een werkgroep van alle kerken in Dongen en ’s-Gravenmoer die zich inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Voorbeelden hiervan zijn: als men in financiële problemen komt, omdat een toegekende uitkering nog niet is betaald; als men de weg moeilijk weet te vinden naar de juiste instantie, die daadwerkelijk hulp kan bieden.
Elke mens verdient een menswaardige manier van leven. Daar zet de werkgroep zich voor in.

Na een afspraak wordt er een huisbezoek afgelegd waarin een luisterend oor wordt geboden en de situatie in kaart wordt gebracht.

Daarna wordt bekeken wat de werkgroep, in samenwerking met instanties waarmee wordt samengewerkt, daadwerkelijk kan betekenen.

Voor meer informatie:
Dhr. C.A.M. Timmermans
telefoon:  06 40980015
website: www.arminarmdongen.nl