Arm in Arm

Werkgroep Arm in Arm wint Antoniusprijs voor diaconie

De oecumenische werkgroep Arm in Arm mag op 3 februari de Antoniusprijs voor diaconie in ontvangst nemen. De prijs wordt uitgereikt in de Laurentiuskerk in de viering van 10.30 uur. De Antoniusprijs is ingesteld voor parochiële of regionale activiteiten op het terrein van Kerk en Samenleving, die een voorbeeld kunnen zijn voor andere groepen en parochies. De prijs is vernoemd naar de heilige Antonius die in zijn tijd (12e-13e eeuw) veel oog had voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. De Dongense werkgroep ontvangt de prijs tijdens de eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. J. Liesen. 

Uitnodiging uitreiking Antoniusprijs 2018. Deze tekst staat boven de uitnodigingsbrief van Bisdom Breda. In de brief zelf staat dat bisschop Liesen de Antoniusprijs zal uitreiken in de kerk van de heilige Laurentius in Dongen, de Laurentiuskerk dus.

De voordracht
Werkgroep Arm in Arm is voorgedragen door Caritas. Waarom? Om heel veel redenen, zo blijkt uit de aanbevelingsbrief die Caritas naar het Bisdom heeft gestuurd. Caritas schrijft dat Arm in Arm al meer dan 20 jaar werkt aan het bestrijden van de armoedeproblematiek in de gemeente Dongen, samen met een aantal sociale partners, waaronder de gemeente.

De motivatie
Caritas schrijft ook dat Arm in Arm mensen helpt de weg te vinden naar verschillende instanties die hulp kunnen bieden. In de motivatie worden ook de kerstpakkettenactie en de vakantieweken genoemd, waarbij met andere organisaties en sponsoren wordt samengewerkt. Dit is slechts een kleine greep uit de door Caritas genoemde activiteiten van Arm in Arm. Het is duidelijk: Arm in Arm verdient de Antoniusprijs!

De andere projecten
Arm in Arm is niet de enige werkgroep die is voorgedragen voor de Antoniusprijs. In de brief van het Bisdom staat dat er in totaal 13 projecten waren aangemeld. Alle projecten worden uitgebreid beschreven in het boekje ‘Antoniusprijs voor diaconie 2018’ dat u kunt vinden op de website www.parochiedongen.nl.

20181009_BOEKJE_2018_Antoniusprijs_def_compressed

Vrijwilligers

De Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart kent veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij een groep aan u voor. Deze keer is het Arm in Arm.

Werkgroep Arm in Arm

Wilt u met ons meedenken? Arm in Arm is een interkerkelijke werkgroep waarin diverse kerkgemeenschappen participeren. Om deel uit te maken van de werkgroep is het echter niet noodzakelijk verbonden te zijn aan één van die kerken.
De doelstellingen van Arm in Arm zijn:

  • Concrete hulpverlening en begeleiding bieden aan mensen die in de knel raken.
  • Werken aan de bewustwording van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.
  • Een rechtvaardiger samenleving dichterbij brengen.
  • De weg wijzen en begeleiden naar hulpinstanties.
  • Organiseren van de Kerstpakkettenactie.
  • Public relations.

Leden van de werkgroep voelen zich zeer betrokken bij de maatschappelijke problemen in de eigen samenleving. Zij verdiepen zich in de problemen van mensen die behoren tot ‘de arme kant van onze samenleving’. Solidariteit is daarbij een sleutelwoord.

Leden kunnen vanuit hun eigen geloven sociale rechtvaardigheid handen en voeten geven.
Heeft u interesse om deel uit te maken van Arm in Arm, stuur dan een e-mail naar info@arminarmdongen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
U kunt ook bellen naar 06-53811442 (Harrie Broeders) of 06-40980015 (Christ Timmermans).

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.arminarmdongen.nl

 

Een oecumenische werkgroep voor het armoede-vraagstuk

Arm in Arm is een werkgroep van alle kerken in Dongen en ’s-Gravenmoer die zich inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Voorbeelden hiervan zijn: als men in financiële problemen komt, omdat een toegekende uitkering nog niet is betaald; als men de weg moeilijk weet te vinden naar de juiste instantie, die daadwerkelijk hulp kan bieden.
Elke mens verdient een menswaardige manier van leven. Daar zet de werkgroep zich voor in.

Na een afspraak wordt er een huisbezoek afgelegd waarin een luisterend oor wordt geboden en de situatie in kaart wordt gebracht.

Daarna wordt bekeken wat de werkgroep, in samenwerking met instanties waarmee wordt samengewerkt, daadwerkelijk kan betekenen.

Voor meer informatie:
Dhr. C.A.M. Timmermans
telefoon:  06 40980015
website: www.arminarmdongen.nl