ANBI en de parochie

 

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.
Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Breda.
Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is 804396164

Klik hier voor de gegevens van de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart zoals ze door het Bisdom zijn verzameld.

Het beleidsplan, het Parochieplan 2017-2023, waar naar verwezen wordt, bereikt u via deze link.

Onze missie en visie bereikt u via deze link.

De verslagen van al onze activiteiten vindt u op verschillende plaatsen op deze website.