Actie Kerkbalans

Geef voor je kerk

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om haar werk in de samenleving te kunnen blijven doen. De opbrengsten zijn bestemd voor onderhoud van gebouwen, energiekosten, personeelskosten en de kosten van de pastorale programma’s.

De Actie Kerkbalans heeft in Dongen en Klein Dongen – Vaart tot en met 31 oktober € 92.611,– opgebracht. Dat is nog € 7.389,– verwijderd van het streefbedrag van € 100.000,–. Met nog twee maanden te gaan, zijn we op de goede weg. Volhouden zo! Een eindspurt zou erg mooi zijn. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart met vermelding van ‘Parochiebijdrage 2020’.

Werkgroep Actie Kerkbalans

 

Klik hier voor de folder van Actie Kerkbalans 2020 Folder Actie Kerkbalans 2020 PDKDV

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,– aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.
Klik hier voor de overeenkomst met de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart met toelichting.