Welkomstbrief Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Secretariaat: Hoge Ham 84 5104 JK Dongen
Website: www.parochiedongen.nl
Email: info@parochiedongen.nl

Dongen,

Geachte familie,

U woont intussen enkele maanden in onze gemeente.
Wij hopen dat u zich al een beetje thuis voelt.

In het bevolkingsregister staat u geregistreerd als Rooms Katholiek. Daarom stuurt de gemeente uw adreswijziging door naar SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).
Dit bureau draagt er zorg voor dat u bij uw nieuwe parochie wordt aangemeld.

Ook onze parochie is nieuw voor u. Daarom willen wij u van harte welkom heten.

Als u geen post of contact wenst van de parochie, dan kunt u dit per email kenbaar maken via ledenadm@parochiedongen.nl

In het Weekblad van Dongen kunt u de actualiteit van onze parochie volgen. En de website van de parochie biedt veel informatie. Misschien wilt u weten hoe de aanmelding voor het Doopsel geregeld is, of de voorbereiding op de Eerste heilige Communie of het Vormsel. Er zijn ook volop mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden in onze parochie, van jong tot oud.

Onze kerkgebouwen bieden ruimte om het geloof te vieren en om elkaar te ontmoeten. Van tijd tot tijd is er koffie na de viering. Het parochiecentrum is de plek waar werkgroepen elkaar treffen.

Onze weekendvieringen zijn op zaterdag om 19.00 uur op zondag om 10.30 uur in de Laurentiuskerk in Dongen .

Indien u meer van de parochie wilt weten of graag met iemand van de parochie in gesprek wil gaan, neemt dan contact op via onze website www.parochiedongen.nl met het contactformulier of via het secretariaat tel. 0162-312561. Het secretariaat is iedere werkdag van 9.00-11.30 uur bereikbaar.

Met vriendelijke groet en graag een keer tot ziens.

Parochiebestuur Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.