Ziekentriduüm

In de maand juli wordt in de Laurentiuskerk in Dongen het jaarlijkse ZiekenTriduüm gehouden.
Informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter:

Dhr. A. Vonk
Gasthuisstraat 7, 5104 HP
evercare@xs4all.nl

Laurentiuskerk 3, 4 en 5 juli

ZiekenTriduüm Dongen 2018 thema Maria

Gedurende 3 dagen komen ruim 125 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken, samen in de Laurentiuskerk. Door het ZiekenTriduüm Team wordt aan de gasten een programma aangeboden waarin ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Deze activiteiten worden in de Laurentiuskerk aangeboden.
Op dinsdag en woensdag start het Triduüm met een eucharistieviering in de Laurentiuskerk en sluit de dag af met een dienst van woord en gebed. Op donderdag wordt de dag geopend met een dienst van woord en gebed en de dag wordt afgesloten met een eucharistieviering.
De eucharistievieringen en diensten van woord en gebed zullen verbonden zijn aan dit centrale thema.

Programma
Elke dag wordt er in het naastgelegen Jeugdcentrum ‘de Poort’ na de openingsdienst, aanvang 10.00 uur, koffie gedronken. Daarna wordt aan de gasten een gevarieerd ontspanningsprogramma aangeboden van harmonie, dans of gezellige meezingliedjes.
Omstreeks 13.00 uur krijgen de gasten dagelijks een lunch aangeboden en hebben zij volop de gelegenheid om mooie herinneringen aan vroegere tijden op te halen.
De dag wordt vervolgens om 15.00 uur afgesloten met een dienst van woord van gebed en op donderdag met een eucharistieviering.
Om de deelnemers van alle gemakken te voorzien zijn ruim 30 vrijwilligers actief die de gasten graag verwennen. Zij begeleiden de mensen vanuit de auto naar de kerk, vanuit de kerk naar het Jeugdcentrum vice versa en op het einde van de dag weer naar de auto. Dit jaar wordt het ZiekenTriduüm voor de 80-ste maal georganiseerd en iedereen is van harte welkom.

Aanmelding
Als u voor één dag of aan het volledige programma deel wilt nemen, dan verzoeken wij u om u voor 2 juni 2018 aan te melden bij Mirjam van Kerkhof. Telefoonnummer 06-44125042 of per e-mail: ziekentriduumdongen@gmail.com
U wordt ’s morgens omstreeks 09.30 uur thuis opgehaald en ’s middags om ca. 16.00 uur weer naar huis gebracht.

Wilt u als parochiaan graag een eucharistieviering, of een dienst van woord en gebed bij wonen, dan is dat geen enkel probleem. Het ZiekenTriduüm team verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Huis aan huis collecte
Om het ZiekenTriduüm mogelijk te maken wordt er jaarlijks in de gemeente Dongen gecollecteerd. Dit jaar vindt de huis aan huis collecte plaats in de week van 7 t/m 12 mei.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw gulle bijdrage. Indien u voor het ZiekenTriduüm wilt collecteren kunt u contact opnemen met Jan Wouters, telefoonnummer 06-51027030.

Het ZiekenTriduüm Team