Pauluskinderen

Pauluskinderen/S.O.S.-Kinderdorpen

Wij hebben 20 peetkinderen in Chili waarvoor wij maandelijks € 363,06 overmaken. De inkomsten uit toegezegde donaties bedragen ongeveer € 200,– zodat wij uit andere activiteiten per jaar een bedrag van € 2.000,– moeten binnenkrijgen. Die activiteiten bestaan uit het Driekoningen zingen, de kerstmarkten en de Caritas collecte van Driekoningen.

Giften zijn dus van harte welkom en onze rekeningen zijn:
Rabo: NL 04 RABO 0111980178 t.n.v. G.A.A. Oprins e/o erven H. Bours
ING: NL 33 INGB 0004118919 t.n.v. G.A.A. Oprins

Opbrengst Decemberactie Pauluskinderen

De werkgroep Pauluskinderen heeft het hele jaar geknutseld. Met hun werkjes stonden de leden in de Laurentiuskerk bij de vieringen en na het kerstconcert. Zij waren ook present bij de kerstbijeenkomst op het Looiersplein.
Er is veel verkocht! De opbrengst van deze decemberactie was ruim € 300,–. Daarbij komt nog de collecte van Caritas van zondag 7 januari.
Wij danken iedereen die op welke manier ook de Pauluskinderen heeft gesteund, die daarmee zeker iets extra’s kunnen doen.

Werkgroep Pauluskinderen