Weet u dat…

  • op zaterdag 7 juli 2018 van 10.00 tot 18.00 uur een Gezinsdag wordt georganiseerd op Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven met als thema ‘Geen grotere liefde’? Kijk voor opgave en meer informatie op www.gezinengeloof.nl/gezinsdag.
  • van dinsdag 11 t/m zondag 16 september er per vliegtuig een bedevaart naar Lourdes wordt georganiseerd door de Lourdes-groep van het Bisdom ’s Hertogenbosch? Ga voor meer informatie naar onze website of naar www.lourdes-groep.nl.