Informatiebrief over het Vormsel 2017

Sacrament van het Vormsel

Het Vormsel is, na de Doop en de Eerste Communie, het derde sacrament in de geloofsopvoeding van katholieke kinderen. Je kiest langzaam maar zeker je eigen weg. Je moet vertrouwen op je eigen oordeel en je eigen keuzes maken. Een beetje hulp van buiten en van boven kun je daarbij goed gebruiken. In het Vormsel vragen we om Gods Geest, dat je een bezield mens mag worden.

Informatieavond voor ouders/verzorgers op dinsdag 12 september 2017

Deze avond is bedoeld voor degenen die zeker weten dat ze mee gaan doen en ook voor ouders of hun kinderen, die twijfelen.

We vertellen wat u in het project kunt verwachten, hoe we werken, wie we gaan bezoeken en welke opdrachten er zijn.
Op deze avond krijgt u een goed beeld van het project en is er ruimte voor persoonlijke verdieping.

Als u niet kunt deelnemen aan deze bijeenkomst en uw kind toch wilt laten vormen, neem dan contact op met het parochiecentrum of stuur een e-mail naar ehertog@parochieheiligegeest.nl

We starten op dinsdag 12 september om 20.00 uur in het parochiecentrum in Dongen (Hoge Ham 84). Inloop vanaf 19.45 uur.

Als uw zoon of dochter in september 2017 in groep 8 zit, kan hij of zij op vrijdag 24 november 2017 het sacrament van het Vormsel ontvangen.

De vormelingen uit de Parochie Heilige Geest en uit de Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart bereiden zich samen voor op het Vormsel. Wij werken met het project ‘Spirit-4-you’. Dit is een eigentijds project wat goed aansluit op de belevingswereld van jongeren.
De vormselviering is dit jaar in de Laurentiuskerk in Dongen.
Klik hier voor meer informatie in de folder: 2017 brochure-flyer vormsel definitief

Het hele programma van de voorbereiding vindt u hier: Planning Vormselbijeenkomsten 2017 aanmelding

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter hier  opgeven voor het Vormsel. De uiterste inschrijfdatum is 17 september 2017.

Wat kost het?

Wanneer u de minimum parochiebijdrage betaalt (€ 116,00), zijn er aan de voorbereiding geen kosten verbonden. Na aanmelding van uw zoon of dochter ontvangt u zo nodig een rekening.
Er wordt één gezamenlijke foto-dvd gemaakt van de viering. Deze dvd kost € 10,00. Dit bedrag betaalt u contant aan de werkgroep. Tijdens de viering kunnen er geen eigen foto’s worden gemaakt.

Filmpje: Bisschop van Breda en vormheren stellen zich voor

Als je gevormd wordt in de Rooms katholieke Kerk, ontvang je dit sacrament van de bisschop of van vormheren die hem helpen. In dit filmpje stellen de bisschop van Breda en twee vormheren zich voor aan jongeren die het Vormsel gaan ontvangen. Elk van hen heeft ook een speciale wens voor de vormelingen: